Rekrutacja trwa

Filia w Rzeszowie

Resocjalizacja oraz socjoterapia

STUDIA I STOPNIA

 • Rodzaj studiów STUDIA I STOPNIA
 • Specjalność Resocjalizacja oraz socjoterapia
 • Tryb studiów STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
 • Czas trwania 3 LATA (6 SEMESTRÓW)
Studia na kierunku Pedagogika w ramach specjalności Resocjalizacja oraz socjoterapia przygotowują do podejmowania działań diagnostycznych i terapeutycznych w obszarze resocjalizacji, socjoterapii, profilaktyki i działalności opiekuńczej. Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne i pragmatyczne do pracy resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej związanej z problematyką przestępczości oraz różnego rodzaju zaburzeniami emocji i zachowań dzieci, młodzieży i dorosłych, a także dysfunkcjami rodziny.
Resocjalizacja z socjoterapią

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • Psychopatologia
 • Pedagogika specjalna
 • Psychologia rozwojowa i kliniczna
 • Teoretyczne podstawy socjoterapii
 • Mediacje i negocjacje w resocjalizacji
 • Metodyka wychowania resocjalizującego
 • Podstawy wiedzy o rodzinie
 • Praca z rodziną z dzieckiem niedostosowanym
 • Profilaktyka i terapia uzależnień

Perspektywy zatrudnienia

 • placówki edukacyjne
 • ośrodki socjoterapii
 • zakłady poprawcze
 • zakłady karne
 • domy pomocy społecznej
 • schroniska dla nieletnich
 • domy dziecka

Studia stacjonarne i niestacjonarne

STUDIUJ OD

370


w miesięcznych 10 ratach

PROCEDURA PRZYJĘCIA

KROK 1

ZAREJESTRUJ SIĘ W REKRUTACJI ONLINE

KROK 2

Postępuj zgodnie z instrukcją przesłaną mailem

Opłaty administracyjne:

 • opłata rekrutacyjna – 85 zł
 • opłata za legitymację studencką – 22 zł
 • opłata wpisowa – 200 zł

Wpisowe 0 zł do 31 października

LUB WYKUP PAKIET PREMIUM STUDENT* – 490zł

Wpłaty należy dokonać na swój indywidualny rachunek bankowy, który znajduje się w treści UMOWY O STUDIOWANIU (otrzymują ją Państwo po rejestracji online).

W tytule przelewu prosimy o podanie swojego numeru PESEL.

Rekrutacja na studia licencjackie i magisterskie