Rekrutacja trwa

Filia w Rzeszowie

Zarządzanie w usługach społecznych i edukacyjnych

STUDIA I STOPNIA

 • Rodzaj studiów STUDIA I STOPNIA
 • Specjalność Zarządzanie w usługach społecznych i edukacyjnych
 • Tryb studiów STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
 • Czas trwania 3 LATA (6 SEMESTRÓW)
Specjalność Zarządzanie w usługach społecznych i edukacyjnych przygotowuje do roli menedżera usług społecznych w różnych instytucjach w tym menadżera w edukacji . Nabycie takiej wiedzy i umiejętności jest niezbędne w szybko zmieniającej się rzeczywistości instytucji społecznych . Współczesna szkoła powinna nadążać za trendami w dziedzinie zarządzania personelem, finansami i rozwojem całej organizacji. Specjalność przygotowuje do bycia fachowcem w zakresie planowania i przygotowania strategicznych planów rozwoju, zapewniający wysoką jakość kształcenia, bogatą i atrakcyjną ofertę edukacyjną, dostosowaną do potrzeb wszystkich klientów szkoły oraz rozumienia zasady racjonalnej, ekonomicznej organizacji pracy. Studia mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują do czynności zawodowych na stanowiskach kierowniczych we wszelkiego rodzaju placówkach oświatowych oraz organach nadzorujących działalność oświatową
Zarządzanie w usługach społecznych i edukacyjnych

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • Aktualne wyzwania i potrzeby polityki społecznej i edukacyjnej w Polsce.
 • Kompetencje organizatora usług społecznych i menadżera edukacji
 • Lean management, agile management, design thinking ,case management w pracy menadżera usług społecznych i oświatowych
 • Podstawy prawne i organizacyjne funkcjonowaniu usług społecznych i placówek oświatowych
 • Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym
 • Dyrektor liderem placówki oświatowej – planowanie i organizacja pracy placówki oświatowej
 • Nowoczesne technologie wspomagające zarządzanie placówką oświatową – system zarządzania informacją i zdalne formy nauczania
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie zmianą i sytuacją kryzysową w placówkach usług społecznych i oświatowych, zarządzanie jakością i ewaluacja placówki
 • Tworzenie wewnętrznych aktów prawnych w placówce oświatowej
 • Budowanie partnerstwa edukacyjnego – współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym
 • Marketing usług społecznych i edukacyjnych
 • Zarządzanie informacją niejawną- RODO w placówkach usług społecznych i oświatowych

Perspektywy zatrudnienia

Stanowiska kierownicze we wszystkich typach szkół i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, organach nadzorujących działalność oświatową oraz placówkach usług społecznych

Studia stacjonarne i niestacjonarne

STUDIUJ OD

370


w miesięcznych 10 ratach

PROCEDURA PRZYJĘCIA

KROK 1

ZAREJESTRUJ SIĘ W REKRUTACJI ONLINE

KROK 2

Postępuj zgodnie z instrukcją przesłaną mailem

Opłaty administracyjne:

 • opłata rekrutacyjna – 85 zł
 • opłata za legitymację studencką – 22 zł
 • opłata wpisowa – 200 zł

Wpisowe 0 zł do 30 września

LUB WYKUP PAKIET PREMIUM STUDENT* – 490zł

Wpłaty należy dokonać na swój indywidualny rachunek bankowy, który znajduje się w treści UMOWY O STUDIOWANIU (otrzymują ją Państwo po rejestracji online).

W tytule przelewu prosimy o podanie swojego numeru PESEL.

Rekrutacja na studia licencjackie i magisterskie

Wypełnij formularz, aby pobrać katalog Collegium Humanum.