Rekrutacja trwa

Filia w Rzeszowie

Psychologia zwierząt

JEDNOLITE MAGISTERSKIE

 • Rodzaj studiów JEDNOLITE MAGISTERSKIE
 • Kierunek studiów Psychologia
 • Specjalność Psychologia zwierząt
 • Tryb studiów STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
 • Czas trwania 5 LAT (10 SEMESTRÓW)
Specjalność Psychologia zwierząt zajmuje się badaniem reakcji zmysłowych i instynktowych zachowań zwierząt, ich źródeł i mechanizmów. Program specjalności porusza zakres rozpoznawania i różnicowania prawidłowych i patologicznych zachowań zwierząt. Absolwent zdobywa umiejętności analizy rynku behawioralnego, dostosowania do rynku swoich działań oraz wywierania wpływu na zmianę postaw właścicieli zwierząt.

ABSOLWENCI BĘDĄ POSIADAĆ NIEZBĘDNĄ WIEDZĘ
I PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU:

psychologii zwierząt

neurologii i neuropsychologii

anatomii zwierząt

doradztwa i terapii behavioralnej

potrzeb emocjonalnych (psychicznych) zwierząt

związków pomiędzy bodźcami a reakcjami u zwierząt

metod oceny dobrostanu zwierząt

metod pracy psychologa zwierząt

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • Anatomia zwierząt
 • Neurologia i neuropsychologia
 • Biologia zwierząt i wszystkich grup użytkowych
 • Interakcje człowiek – zwierzę, zwierzę – zwierzę
 • Terapia i sporty z udziałem zwierząt
 • Symptomatologia i fizjoterapia zwierząt
 • Biologiczne mechanizmy zachowania się zwierząt
 • Psychologia uczenia, treningu i modyfikacji zachowań zwierząt
 • Genetyka ogólna i behawioralna
 • Behawioralna i fizjologiczna adaptacja zwierząt do środowiska

Perspektywy zatrudnienia

 • ogrody zoologiczne
 • schroniska i zakłady opieki dla zwierząt
 • hotele i pensjonaty dla zwierząt
 • kliniki, poradnie i gabinety terapii zwierząt
 • ośrodki szkolenia zwierząt
 • hodowle zamknięte
 • fermy hodowlane
 • hodowle terapeutyczne i rezerwaty

Studia stacjonarne i niestacjonarne

STUDIUJ OD

550


w miesięcznych 10 ratach

PROCEDURA PRZYJĘCIA

KROK 1

ZAREJESTRUJ SIĘ W REKRUTACJI ONLINE

KROK 2

Postępuj zgodnie z instrukcją przesłaną mailem

Opłaty administracyjne:

 • opłata rekrutacyjna – 85 zł
 • opłata za legitymację studencką – 22 zł
 • opłata wpisowa – 200 zł

Wpisowe 0 zł do 1 października

* pakiet premium – płatny za każdy rok akademicki, zawiera:

Wpłaty należy dokonać na swój indywidualny rachunek bankowy, który znajduje się w treści UMOWY O STUDIOWANIU (otrzymują ją Państwo po rejestracji online).

W tytule przelewu prosimy o podanie swojego numeru PESEL.

Rekrutacja na studia licencjackie i magisterskie

Wypełnij formularz, aby pobrać katalog Collegium Humanum.