Rekrutacja trwa

Filia w Szczecinie

Pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawcza

STUDIA II STOPNIA

 • Rodzaj studiów STUDIA II STOPNIA
 • Kierunek studiów PedagogikaMGR
 • Specjalność Pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawcza
 • Tryb studiów STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
 • Czas trwania 2 LATA (4 SEMESTRY)
Specjalność pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawcza koncentruje się na obszarze pedagogiki, edukacji dorosłych, opieki i wychowania. Studia skierowane są do osób pracujących lub planujących pracę z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie, lub zagrożoną niedostosowaniem oraz osób chcących zdobyć wiedzę i kwalifikacje z zakresu resocjalizacji i socjoterapii.
Pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawcza

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • prawo rodzinne i opiekuńcze
 • komunikacja interpersonalna
 • obszary i formy pracy socjalnej
 • metodyka pracy opiekuńczo- wychowawczej
 • wiedza o procesach terapeutycznych

Perspektywy zatrudnienia

 • placówki edukacyjne
 • młodzieżowe ośrodki wychowawcze
 • schroniska dla nieletnich
 • sądy
 • pogotowie opiekuńcze
 • zakłady poprawcze
 • ośrodki socjoterapii
 • zakłady karne
 • domy dziecka

Studia stacjonarne i niestacjonarne

STUDIUJ OD

370


w miesięcznych 10 ratach

PROCEDURA PRZYJĘCIA

KROK 1

ZAREJESTRUJ SIĘ W REKRUTACJI ONLINE

KROK 2

Postępuj zgodnie z instrukcją przesłaną mailem

Opłaty administracyjne:

 • opłata rekrutacyjna – 85 zł
 • opłata za legitymację studencką – 22 zł
 • opłata wpisowa – 200 zł

Wpisowe 0 zł do 6 października

LUB WYKUP PAKIET PREMIUM STUDENT* – 490zł

Wpłaty należy dokonać na swój indywidualny rachunek bankowy, który znajduje się w treści UMOWY O STUDIOWANIU (otrzymują ją Państwo po rejestracji online).

W tytule przelewu prosimy o podanie swojego numeru PESEL.

Rekrutacja na studia jednolite magisterskie