Rekrutacja trwa

Filia w Szczecinie

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

STUDIA II STOPNIA

 • Rodzaj studiów STUDIA II STOPNIA
 • Kierunek studiów PedagogikaMGR
 • Specjalność Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Tryb studiów STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
 • Czas trwania 2 LATA (4 SEMESTRY)
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to złożony proces, obejmujący wszystkie działania mające na celu stymulowanie rozwoju psychoruchowego i społecznego dziecka oraz wzmocnienie kompetencji rodziny. Podjęcie działań stymulujących dziecko we wczesnym etapie jego rozwoju ma bezpośredni wpływ na osiągnięcie większej niezależności, samodzielności i lepszej jakości życia w dalszych okresach życia. Studia przygotowują do organizowania i prowadzenia wczesnej i systematycznej pomocy dzieciom zagrożonym nieprawidłowym rozwojem oraz dzieciom z niepełnosprawnością, a także ich rodzinom. Podczas zajęć studenci poznają warunki organizowania i realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, rozumianego jako wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – założenia i podstawy prawne.
 • Diagnoza i metody pracy z dziećmi – charakterystyka wybranych metod.
 • Programy wczesnego wspomagania dziecka.
 • Współpraca z rodzicami dzieci objętych programem wczesnego wspomagania rozwoju.
 • Indywidualne programy terapeutyczne i stymulujące rozwój dziecka

Perspektywy zatrudnienia

Zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wczesnej interwencji powoływane w instytucjach takich jak np.:

 • instytucje wczesnego wspomagania,
 • ośrodki wczesnej interwencji,
 • przedszkola, szkoły
  • specjalistyczne poradnie,
  • poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
  • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze,

  Kandydaci, którzy nie posiadają  uprawnień  do pracy  w placówkach oświatowych   muszą je uzupełnić ( istnieje możliwość  nabycia takich uprawnień  w czasie studiów na preferencyjnych warunkach).

Studia stacjonarne i niestacjonarne

STUDIUJ OD

370


w miesięcznych 10 ratach

PROCEDURA PRZYJĘCIA

KROK 1

ZAREJESTRUJ SIĘ W REKRUTACJI ONLINE

KROK 2

Postępuj zgodnie z instrukcją przesłaną mailem

Opłaty administracyjne:

 • opłata rekrutacyjna – 85 zł
 • opłata za legitymację studencką – 22 zł
 • opłata wpisowa – 200 zł

Wpisowe 0 zł do 6 października

LUB WYKUP PAKIET PREMIUM STUDENT* – 490zł

Wpłaty należy dokonać na swój indywidualny rachunek bankowy, który znajduje się w treści UMOWY O STUDIOWANIU (otrzymują ją Państwo po rejestracji online).

W tytule przelewu prosimy o podanie swojego numeru PESEL.

Rekrutacja na studia jednolite magisterskie