Rekrutacja trwa

Filia w Szczecinie

Psychologia kliniczna Szczecin

JEDNOLITE MAGISTERSKIE

 • Rodzaj studiów JEDNOLITE MAGISTERSKIE
 • Kierunek studiów Psychologia
 • Specjalność Psychologia kliniczna Szczecin
 • Tryb studiów STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
 • Czas trwania 5 LAT (10 SEMESTRÓW)
Studia przygotowują teoretycznie i praktycznie do zawodu psychologa w zakresie zdrowia psychicznego w ujęciu klinicznym. Celem tej specjalności jest wykształcenie specjalistów-psychologów, którzy będą posiadali specjalistyczną i bardzo konkretną wiedzę z zakresu psychopatologii tj. zaburzeń zachowania i osobowości, psychoz, uzależnień, zaburzeń lękowych itp. oraz jak profesjonalnie wspierać człowieka w jego rozwoju, planować postępowanie diagnostyczne i prowadzić terapię. Specjalność przeznaczona jest dla tych, którzy chcą pomagać ludziom z trudnościami w funkcjonowaniu psychicznym i udzielać im profesjonalnego wsparcia psychologicznego w rozwiązywaniu kryzysów życiowych oraz przeciwdziałać zaburzeniom zachowania.
Na specjalności, dowiesz się jak powstają emocje, w jaki sposób człowiek podejmuje świadome i nieświadome decyzje oraz jak mózg odbiera sygnały z otoczenia. Nauczysz się praktycznych metod diagnostycznych i terapeutycznych, które można stosować w praktyce klinicznej. Poznasz związki między zachowaniem człowieka a strukturami mózgu oraz nauczysz się rozpoznawać nieprawidłowości.
Psychologia kliniczna

ABSOLWENCI BĘDĄ POSIADAĆ NIEZBĘDNĄ WIEDZĘ
I PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU:

Nawiązywania kontaktu i prowadzenia rozmowy z pacjentem/klientem

Stosowania metod i narzędzi diagnostycznych i interpretowania wyników

Diagnozowania zaburzeń zdrowia psychicznego i patologii społecznych

Prowadzenia usług w sektorze publicznym i prywatnym związanych z różnymi formami pomocy psychologicznej i poradnictwa psychologicznego

Poradnictwa terapeutycznego i prowadzenia terapii

Obserwacji, eksperymentowania i zrozumienia ludzkich problemów w kontekście społecznym, politycznym i kulturowym

Stosowania profilaktyki zdrowia somatycznego i psychicznego

Opracowywania ekspertyz sądowych i społecznych

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży
 • Psychologia kliniczna dorosłych
 • Neuropsychologia kliniczna
 • Psychoterapia
 • Psychofarmakologia
 • Psychosomatyka
 • Neuropsychologia kliniczna
 • Zaburzenia zachowania i osobowości
 • Lęk i zaburzenia nerwicowe
 • Uzależnienia od środków psychoaktywnych
 • Psychologiczna diagnoza kliniczna
 • Psychozy – schizofrenia i choroba afektywna
 • Psychologia pediatryczna
 • Zaburzenia odżywiania
 • Psychotraumatologia i psychopatologia
 • Psychologia małżeństwa i rodziny
 • Seksualność człowieka w cyklu życia
 • Psychologia sądowo-penitencjarna
 • Psychologia osób niepełnosprawnych
 • Psychoonkologia
 • Trening interpersonalny
 • Seminarium dyplomowe

Perspektywy zatrudnienia

 • Ośrodki psychoterapii
 • Poradnie młodzieżowe, rodzinne, małżeńskie i partnerskie
 • Firmy psychoedukacyjne i prorozwojowe
 • Przychodnie, kliniki i szpitale psychiatryczne
 • Przychodnie i kliniki medycyny somatycznej
 • Ośrodki Interwencji Kryzysowej
 • Centra zdrowia psychicznego
 • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Studia stacjonarne i niestacjonarne

STUDIUJ OD

550


w miesięcznych 10 ratach

PROCEDURA PRZYJĘCIA

KROK 1

ZAREJESTRUJ SIĘ W REKRUTACJI ONLINE

KROK 2

Postępuj zgodnie z instrukcją przesłaną mailem

Opłaty administracyjne:

 • opłata rekrutacyjna – 85 zł
 • opłata za legitymację studencką – 22 zł
 • opłata wpisowa – 200 zł

Wpisowe 0 zł do 29 lutego

LUB WYKUP PAKIET PREMIUM STUDENT* – 490zł

Wpłaty należy dokonać na swój indywidualny rachunek bankowy, który znajduje się w treści UMOWY O STUDIOWANIU (otrzymują ją Państwo po rejestracji online).

W tytule przelewu prosimy o podanie swojego numeru PESEL.

Rekrutacja na studia jednolite magisterskie