Rekrutacja trwa

Filia we Wrocławiu

Komisja ds. Jakości Kształcenia

Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia:   dr Magdalena Żołud

Koordynator ds. Praktyk Studenckich: dr Artur Machlarz

Pełnomocnik ds. Interesariuszy Zewnętrznych: dr Jan Supiński

Komisja ds. Jakości Kształcenia:

  • dr Magdalena Żołud – przewodnicząca
  • dr Jan Supiński – z-ca przewodniczącej
  • dr Małgorzata Kwiedorowicz-Andrzejewska – członek
  • mgr Magdalena Semrau – członek
  • Filip Leszczyński – przedstawiciel studentów
  • dr Sławomir Kownacki – przedstawiciel pracodawców