Rekrutacja trwa

Filia we Wrocławiu

Marketing

STUDIA II STOPNIA

 • Rodzaj studiów STUDIA II STOPNIA
 • Specjalność Marketing
 • Tryb studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas trwania 2 LATA (4 SEMESTRY)
Specjalność Marketing ma na celu przygotowanie specjalistów w zakresie prowadzenia działalności marketingowej, w szczególności działań ze sfery badań rynku, komunikacji rynkowej, budowania relacji z klientami, sprzedaży, PR, budowania wizerunku, zarządzania marką, wykorzystania nowoczesnych technologii w biznesie. Marketing to interdyscyplinarny obszar wiedzy i aktywności praktycznej. Czerpie i wykorzystuje doświadczenia psychologii, socjologii, ekonomii, statystyki, rachunkowości, finansów, etnografii czy nawet filozofii. Specjalność ta określa metody projektowania poszczególnych faz działań promocyjnych w biznesie na przykładzie realizacji przygotowania i wdrażania kampanii marketingowych.

Partner studiów

Marketing

Marketing – jest to nauka i sztuka badania, tworzenia i oferowania z zyskiem produktów posiadających wartość dla klienta w celu zaspokojenia potrzeb rynku docelowego. Określa, które segmenty rynku, przedsiębiorstwo może najlepiej zaspokoić oraz projektuje i promuje produkty i usługi.

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • Protokół dyplomatyczny
 • Podstawy negocjacji
 • Savoir vivre w biznesie
 • Negocjacje w biznesie
 • Biznes międzynarodowy
 • Zintegrowana komunikacja w biznesie

Perspektywy zatrudnienia

 • Polskie przedstawicielstwa instytucji za granicą
 • Organizacje międzynarodowe
 • Centralna i samorządowa administracja publiczna
 • Publiczne jednostki zajmujące się promocją Polski
 • Placówki dyplomatyczne
 • Fundacje oraz organizacje pozarządowe
 • Jednostki zajmujące się mediacjami
 • Publiczne i prywatne ośrodki analityczno-badawcz

Studia stacjonarne i niestacjonarne

STUDIUJ OD

420


w miesięcznych 10 ratach

PROCEDURA PRZYJĘCIA

KROK 1 - ZAREJESTRUJ SIĘ W REKRUTACJI ONLINE

KROK 2 - Postępuj zgodnie z instrukcją przesłaną mailem

Opłaty administracyjne:

 • opłata rekrutacyjna – 85 zł
 • opłata za legitymację studencką – 22 zł
 • opłata wpisowa – 200 zł

Wpisowe 0 zł do 31 października

LUB WYKUP PAKIET PREMIUM STUDENT* – 490zł

Wpłaty należy dokonać na swój indywidualny rachunek bankowy, który znajduje się w treści UMOWY O STUDIOWANIU (otrzymują ją Państwo po rejestracji online).

W tytule przelewu prosimy o podanie swojego numeru PESEL.

Rekrutacja na studia licencjackie i magisterskie