Rekrutacja trwa

Filia we Wrocławiu

Psychologia biznesu i coaching

STUDIA II STOPNIA

 • Rodzaj studiów STUDIA II STOPNIA
 • Specjalność Psychologia biznesu i coaching
 • Tryb studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas trwania 2 LATA (4 SEMESTRY)
Specjalność Psychologia biznesu i coaching przygotowuje studenta do zdobycia wiedzy teoretycznej oraz podstawowych umiejętności praktycznych w zakresie coachingu oraz zarządzania przez coaching. Specjalność zawiera wiele angażujących ćwiczeń rozwijających umiejętności komunikacji interpersonalnej. Celem studiów jest doskonalenie podczas ćwiczeń, umiejętności studentów z zakresu wykorzystania narzędzi coachingowych zarówno w sferze osobistej jak i zawodowej. Studia te dają wykształcenie pozwalające wdrożyć proces coachingowy w firmie. Narzędzia i techniki coachingu stają się współcześnie ważnym czynnikiem wpływającym na skuteczność osób kierujących mniejszymi bądź większymi zespołami pracowniczymi, specjalistów oraz pracowników na każdym szczeblu organizacji.
Psychologia biznesu i coaching

Psychologia biznesu – dziedzina nauki zajmująca się aplikacją teorii psychologii w warunkach biznesowych, stosowana w celu zwiększenia efektywności pracowników i konkurencyjności organizacji.

Coaching – interaktywny proces rozwoju, poprzez metody związane z psychologią, realizowaniem procesu decyzyjnego do zaspokajania potrzeb, który pomaga organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania.

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • Innowacyjność i kreatywność
 • Psychologia zachowań konsumenckich
 • Strategia kreatywna w reklamie
 • Etyka w biznesie
 • Zarządzanie stresem zawodowym
 • Zarządzanie relacjami z klientami

Perspektywy zatrudnienia

 • Koordynator procesów rozwojowych
 • Lider zespołu
 • Działy personalne
 • Coach w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach
 • Specjalista zajmujący się szkoleniami
 • Specjalista w zakresie potrzeb konsumentów
 • Firmy doradcze i konsultingowe
 • Poradnie specjalistyczne

Studia stacjonarne i niestacjonarne

STUDIUJ OD

420


w miesięcznych 10 ratach

PROCEDURA PRZYJĘCIA

KROK 1 - ZAREJESTRUJ SIĘ W REKRUTACJI ONLINE

KROK 2 - Postępuj zgodnie z instrukcją przesłaną mailem

Opłaty administracyjne:

 • opłata rekrutacyjna – 85 zł
 • opłata za legitymację studencką – 22 zł
 • opłata wpisowa – 200 zł

Wpisowe 0 zł do 29 lutego

LUB WYKUP PAKIET PREMIUM STUDENT* – 490zł

Wpłaty należy dokonać na swój indywidualny rachunek bankowy, który znajduje się w treści UMOWY O STUDIOWANIU (otrzymują ją Państwo po rejestracji online).

W tytule przelewu prosimy o podanie swojego numeru PESEL.

Rekrutacja na studia licencjackie i magisterskie