Rekrutacja trwa

Filia we Wrocławiu

Doradztwo zawodowe i coaching

STUDIA I STOPNIA

 • Rodzaj studiów STUDIA I STOPNIA
 • Specjalność Doradztwo zawodowe i coaching
 • Tryb studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas trwania 3 LATA (6 SEMESTRÓW)
Doradztwo zawodowe i coaching to innowacyjna specjalność na studiach I stopnia z zakresu zarządzania, wyposażająca przyszłych absolwentów w jedne z najbardziej pożądanych na rynku pracy kompetencji. Należy do nich nie tylko sprawne zarządzanie projektami, kadrami czy procedurami, ale również umiejętność zarządzania samym sobą, w tym własnymi talentami, słabościami, czasem, niepewnością czy karierą zawodową.

Partner merytoryczny
Antal Warszawa - praca dla specjalistów i managerów
Doradztwo zawodowe i coaching

Wbrew obiegowym opiniom coaching nie jest wytworem XXI wieku. W pełni udokumentowana obecność coachingu jako metody rozwoju organizacji i pracowników pochodzi już z lat 50. XX wieku. (prace Roberta Katza czy Mylesa Mace’a) Z biegiem czasu coaching przenikał do coraz większej liczby obszarów, zaznaczając silnie swoją obecność również na kontynencie europejskim (John Whitmore, Graham Alexander).

 

Absolwent tej specjalności wraz z ukończeniem studiów otrzyma aż 3 udokumentowane profesje: menedżerską, doradczo-zawodową (consultingową) oraz coachingową. Będzie gotów do pełnienia szerokiego spektrum ról zawodowych, od stanowisk administracyjnych przez te związane z obszarem human resources, a na usługach rozwojowych i szkoleniowych kończąc.

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • Inteligencja emocjonalna w praktyce
 • Evidence-based coaching. Coaching oparty na danych naukowych
 • Metodyka pracy coacha
 • Panorama narzędzi rozwojowych
 • Coaching kariery
 • Warsztat doradcy zawodowego

Perspektywy zatrudnienia

 • Coach profesjonalny
 • Doradca zawodowy – konsultant kariery
 • Doradca personalny
 • Specjalista ds. rozwoju pracowników
 • Trener rozwoju osobistego
 • Szkoleniowiec – edukator
 • Menedżer zespołu
 • Koordynator procesów rozwojowych

Studia stacjonarne i niestacjonarne

STUDIUJ OD

420


w miesięcznych 10 ratach

PROCEDURA PRZYJĘCIA

KROK 1 - ZAREJESTRUJ SIĘ W REKRUTACJI ONLINE

KROK 2 - Postępuj zgodnie z instrukcją przesłaną mailem

Opłaty administracyjne:

 • opłata rekrutacyjna – 85 zł
 • opłata za legitymację studencką – 22 zł
 • opłata wpisowa – 200 zł

Wpisowe 0 zł do 31 października

LUB WYKUP PAKIET PREMIUM STUDENT* – 490zł

Wpłaty należy dokonać na swój indywidualny rachunek bankowy, który znajduje się w treści UMOWY O STUDIOWANIU (otrzymują ją Państwo po rejestracji online).

W tytule przelewu prosimy o podanie swojego numeru PESEL.

Rekrutacja na studia licencjackie i magisterskie