Rekrutacja trwa

Filia we Wrocławiu

Dyplomacja, negocjacje i komunikacja w biznesie międzynarodowym

STUDIA I STOPNIA

 • Rodzaj studiów STUDIA I STOPNIA
 • Specjalność Dyplomacja, negocjacje i komunikacja w biznesie międzynarodowym
 • Tryb studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas trwania 3 LATA (6 SEMESTRÓW)
Specjalność Dyplomacja, negocjacje i komunikacja w biznesie międzynarodowym dedykowana jest osobom, którzy chcieliby występować publicznie zgodnie z przyjętymi normami w działalności dyplomatycznej, kreować odpowiedni wizerunek w kontaktach dyplomatycznych oraz organizować wizyty zagraniczne. Absolwent specjalności posiada wiedzę z zakresu historii dyplomacji, reguł protokołu dyplomatycznego, zasad międzynarodowego ruchu osób, prawa dyplomatycznego oraz konsularnego.
Dyplomacja, negocjacje i komunikacja w biznesie międzynarodowym

Dyplomacja – czynności prowadzone między państwami, w celu zawarcia umów handlowych oraz pozyskania wsparcia dla reprezentowanego kraju.

Negocjacje – dwustronny proces komunikowania się, którego celem jest osiągnięcie porozumienia, gdy przynajmniej jedna strona nie zgadza się z daną opinią lub z danym rozwiązaniem sytuacji.

Komunikacja – proces mający na celu spowodowanie u odbiorcy informacji zmiany świadomości zamierzonej przez nadawcę.

ABSOLWENCI BĘDĄ POSIADAĆ NIEZBĘDNĄ WIEDZĘ
I PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU:

Protokół dyplomatyczny

Podstawy negocjacji

Savoir vivre w biznesie

Negocjacje w biznesie

Biznes międzynarodowy

Zintegrowana komunikacja w biznesie

Perspektywy zatrudnienia

 • Polskie przedstawicielstwa instytucji za granicą
 • Organizacje międzynarodowe
 • Centralna i samorządowa administracja publiczna
 • Publiczne jednostki zajmujące się promocją Polski
 • Placówki dyplomatyczne
 • Fundacje oraz organizacje pozarządowe
 • Jednostki zajmujące się mediacjami
 • Publiczne i prywatne ośrodki analityczno-badawcz

Studia stacjonarne i niestacjonarne

STUDIUJ OD

420


w miesięcznych 10 ratach

PROCEDURA PRZYJĘCIA

KROK 1 - ZAREJESTRUJ SIĘ W REKRUTACJI ONLINE

KROK 2 - Postępuj zgodnie z instrukcją przesłaną mailem

Opłaty administracyjne:

 • opłata rekrutacyjna – 85 zł
 • opłata za legitymację studencką – 22 zł
 • opłata wpisowa – 200 zł

Wpisowe 0 zł do 29 lutego

LUB WYKUP PAKIET PREMIUM STUDENT* – 490zł

Wpłaty należy dokonać na swój indywidualny rachunek bankowy, który znajduje się w treści UMOWY O STUDIOWANIU (otrzymują ją Państwo po rejestracji online).

W tytule przelewu prosimy o podanie swojego numeru PESEL.

Rekrutacja na studia licencjackie i magisterskie