Rekrutacja trwa

Filia we Wrocławiu

Zarządzanie w administracji publicznej

STUDIA I STOPNIA

 • Rodzaj studiów STUDIA I STOPNIA
 • Specjalność Zarządzanie w administracji publicznej
 • Tryb studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas trwania 3 LATA (6 SEMESTRÓW)
Specjalność przygotowuje do podjęcia pracy w administracji rządowej, samorządowej i do sprostania wyzwaniom stojącym przed współczesnym korpusem urzędniczym. W czasie studiów poznasz zasady regulujące funkcjonowanie administracji publicznej na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym oraz funkcjonowanie samorządu terytorialnego, gospodarkę budżetową w administracji oraz warunki i przepisy regulujące zamówienia publiczne. Zna także konstytucyjny system organów państwowych oraz podstawy prawa administracyjnego. Absolwent tej specjalności potrafi przeprowadzić kontrolę i audyt w instytucjach administracji publicznej, planować zadania dla administracji publicznej i zarządzać ich wykonaniem.

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • Prawo administracyjne
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi (HR)
 • Administracja publiczna i samorządowa
 • Postępowanie egzekucyjne i karno-skarbowe
 • Prawo zamówień publicznych
 • Gospodarka budżetowa

Perspektywy zatrudnienia

 • Urzędy gminne, powiatowe i wojewódzkie
 • Instytucje samorządowe
 • Ministerstwa i Instytucje centralne
 • Administracja publiczna i samorządowa
 • Stanowiska kierownicze w jednostkach administracyjnych państwa
 • Sądy, Policja, Wojsko, Szpitale

Studia stacjonarne i niestacjonarne

STUDIUJ OD

420


w miesięcznych 10 ratach

PROCEDURA PRZYJĘCIA

KROK 1 - ZAREJESTRUJ SIĘ W REKRUTACJI ONLINE

KROK 2 - Postępuj zgodnie z instrukcją przesłaną mailem

Opłaty administracyjne:

 • opłata rekrutacyjna – 85 zł
 • opłata za legitymację studencką – 22 zł
 • opłata wpisowa – 200 zł

Wpisowe 0 zł do 31 października

LUB WYKUP PAKIET PREMIUM STUDENT* – 490zł

Wpłaty należy dokonać na swój indywidualny rachunek bankowy, który znajduje się w treści UMOWY O STUDIOWANIU (otrzymują ją Państwo po rejestracji online).

W tytule przelewu prosimy o podanie swojego numeru PESEL.

Rekrutacja na studia licencjackie i magisterskie