Rekrutacja trwa

Filia we Wrocławiu

Zarządzanie w IT i Digital Design

STUDIA I STOPNIA

 • Rodzaj studiów STUDIA I STOPNIA
 • Specjalność Zarządzanie w IT i Digital Design
 • Tryb studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas trwania 3 LATA (6 SEMESTRÓW)
Zdobędziesz wiedzę z zakresu projektowania i wdrażania systemów informatycznych, projektowania aplikacji cyfrowych i utworów oraz z zakresu Jakości i bezpieczeństwa zarządzania IT. Poznasz zbiór dobrych praktyk z zakresu zarządzania procesami IT w tym: planowanie i organizacja, nabywanie i wdrażanie dostarczanie i wsparcie, monitorowanie i ocena, a także wybrane tendencje rozwoju technik komputerowych i informacyjnych i nowe formy edycji i prezentacji obrazów elektronicznych. Będziesz potrafił zarządzać projektami informatycznymi. Przedmioty praktyczne w czasie studiów takie jak min. projektowanie aplikacji cyfrowych i utworów pozwolą na nabycie wysoko wyspecjalizowanych umiejętności oczekiwanych na rynku pracy sektora IT. Poznasz zasady projektowania aplikacji i utworów o charakterze użytkowym, edukacyjnym, informacyjnym.

Partner studiów

ABSOLWENCI BĘDĄ POSIADAĆ NIEZBĘDNĄ WIEDZĘ
I PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU:

zarządzania projektami informatycznymi

informatycznego wspomagania procesów zarządzania

Umiejętności analityczne procesów biznesowych w fazie przygotowań do informatyzacji

Projektowanie aplikacji cyfrowych i utworów

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • Systemy IT
 • Kontrola i audyt IT
 • Informatyczne narzędzia analizy danych
 • Informatyczne narzędzia zarządzania procesami
 • Apekty prawne zarządzania IT
 • Dopasowanie strategiczne oraz dostarczanie wartości przez IT

Perspektywy zatrudnienia

 • stanowiska menedżersko–informatyczne
 • menedżera IT
 • analityka systemowego
 • projektanta aplikacji cyfrowych
 • negocjatora założeń informatycznych i celów biznesowych
 • organy administracji publicznej
 • przedsiębiorstwa
 • firmy konsultingowe

Studia stacjonarne i niestacjonarne

STUDIUJ OD

370


w miesięcznych 10 ratach

PROCEDURA PRZYJĘCIA

KROK 1 - ZAREJESTRUJ SIĘ W REKRUTACJI ONLINE

KROK 2 - Postępuj zgodnie z instrukcją przesłaną mailem

Opłaty administracyjne:

 • opłata rekrutacyjna – 85 zł
 • opłata za legitymację studencką – 22 zł
 • opłata wpisowa – 200 zł

Wpisowe 0 zł do 29 lutego

LUB WYKUP PAKIET PREMIUM STUDENT* – 490zł

Wpłaty należy dokonać na swój indywidualny rachunek bankowy, który znajduje się w treści UMOWY O STUDIOWANIU (otrzymują ją Państwo po rejestracji online).

W tytule przelewu prosimy o podanie swojego numeru PESEL.

Rekrutacja na studia licencjackie i magisterskie