Rekrutacja trwa

Sukces czasopisma naukowego Collegium Humanum w bazie ERIH+

Czasopismo Collegium Humanum pt.: Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne HUMANUM (International Social and Humanities Studies Humanum) ISSN 1898-8431 (ISSN 2450-0313) zostało w procesie walidacji umieszczone w prestiżowej bazie ERIH+

 

Czasopismo indeksowane na w bazie ERIH PLUS  

 

HUMANUM to recenzowane i punktowane czasopismo naukowe wydawane jako kwartalnik, w którym publikowane są artykuły naukowe obejmujące problematykę z obszaru nauk społecznych i humanistycznych w językach kongresowych we współpracy  z naukowymi ośrodkami z Polski i zagranicy.