ZarządzanieAdministracjaFinanse i RachunkowośćPrawoPedagogikaPsychologia
(5-letnie studia zaoczne i stacjonarne)Psychologia
dla licencjatów i magistrów