KryptowalutyKryptowaluty w biznesie

Studia I stopnia Rodzaj studiów Studia I stopnia Kierunek studiów Finanse i rachunkowość Tryb studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne CZAS TRWANIA 3 lata (6 semestrów) Program studiów Zagadnienia omawiane podczas studiów Kryptogiełda oraz giełdy walutowe Portfele inwestycyjne Innowacyjność technologii blockchain Analiza rynków kryptowalut Technologia w usługach finansowych Innowacje na rynkach finansowych Opłaty Poznaj inne specjalności

Finanse publiczneFinanse publiczne

Studia I stopnia Rodzaj studiów Studia I stopnia Kierunek studiów Finanse i rachunkowość Tryb studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne CZAS TRWANIA 3 lata (6 semestrów) Celem studiów na specjalności Finanse publiczne jest przekazanie aktualnej i praktycznej wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych. Ukończenie tej specjalności pozwoli na zdobycie kwalifikacji oraz uzyskanie kompetencji potrzebnych do wykonywania pracy w działach księgowych i finansowych jednostek sektora finansów […]

Finanse i rachunkowość przedsiębiorstwaFinanse i rachunkowość przedsiębiorstwa

Studia I stopnia Rodzaj studiów Studia I stopnia Kierunek studiów Finanse i rachunkowość Tryb studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne CZAS TRWANIA 3 lata (6 semestrów) Specjalność Finanse i rachunkowość przedsiębiorstwa ma charakter praktyczny. Absolwenci będą wyposażeni w kompetencje umożliwiające podjęcie pracy zawodowej w charakterze specjalisty, eksperta, menedżera w dziedzinie finansów i rachunkowości przedsiębiorstwa. Program studiów Zagadnienia omawiane podczas studiów Rachunkowość małych przedsiębiorstw Podstawy rachunku kosztów […]

Controlling inwestycyjnyControlling inwestycyjny

Studia I stopnia Rodzaj studiów Studia I stopnia Kierunek studiów Finanse i rachunkowość Tryb studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne CZAS TRWANIA 3 lata (6 semestrów) Wiedza dostarczona studentom w ramach specjalności Controlling inwestycyjny ułatwi rozumienie procesów finansowych zachodzących w biznesie, natomiast pozyskane umiejętności i kompetencje pozwolą na sporządzanie różnych analiz, interpretację danych finansowo-księgowych oraz podejmowanie decyzji zarządczych. Zadaniem studiów na tej specjalności jest przedstawienie elementów procesu […]

Zarządzanie ryzykiem w finansachZarządzanie ryzykiem w finansach

Studia I stopnia Rodzaj studiów Studia I stopnia Kierunek studiów Finanse i rachunkowość Tryb studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne CZAS TRWANIA 3 lata (6 semestrów) Specjalność Zarządzanie ryzykiem w finansach oferuje możliwość zrozumienia mechanizmów, według których funkcjonuje system zarządzania ryzykiem oraz umiejętne posługiwanie się nimi, aby dbać o rentowność prowadzonej działalności, jak i umiejętnie stwierdzić podejmowany poziom ryzyka. Specjalność ta porusza zakres tematyczny z zakresu […]

Bankowość i doradztwo inwestycyjneBankowość i doradztwo inwestycyjne

Studia I stopnia Rodzaj studiów Studia I stopnia Kierunek studiów Finanse i rachunkowość Tryb studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne CZAS TRWANIA 3 lata (6 semestrów) Specjalność zapewnia przygotowanie teoretyczne i praktyczne do pracy na samodzielnych stanowiskach pracy związanych z obsługą procesów i realizacja zadań w banku, u pośrednika finansowego lub w ramach własnej działalności gospodarczej. Specjalność Bankowość i doradztwo inwestycyjne porusza zakres tematyczny struktury gospodarczej i finansowej Unii Europejskiej, analizy rentowności, […]

Finanse międzynarodoweFinanse międzynarodowe

Studia I stopnia Rodzaj studiów Studia I stopnia Kierunek studiów Finanse i rachunkowość Tryb studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne CZAS TRWANIA 3 lata (6 semestrów) Specjalność Finanse międzynarodowe ma za zadanie zapoznanie studentów z problematyką międzynarodowych finansów i rynków finansowych oraz z teorią i praktyką zarządzania finansami międzynarodowymi. W szczególności omawiane są zasady funkcjonowania rynków walutowych, nowoczesne instrumenty inżynierii finansowej korporacji międzynarodowych, techniki zarządzania ryzykiem […]

Audyt i kontrola finansowaAudyt i kontrola finansowa

Studia I stopnia Rodzaj studiów Studia I stopnia Kierunek studiów Finanse i rachunkowość Tryb studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne CZAS TRWANIA 3 lata (6 semestrów) Studia na specjalności Audyt i kontrola finansowa dają możliwość zdobycia zaawansowanej wiedzy i umiejętności przeprowadzania kontroli i audytu wewnętrznego oraz wskazanie ich roli we współczesnej, rozwijającej się organizacji. Program specjalności porusza praktyczną wiedzę w zakresie zarządzania i analizy ryzykiem, usprawniania operacyjnego […]

Podatki, kadry i płacePodatki, kadry i płace

Studia I stopnia Rodzaj studiów Studia I stopnia Kierunek studiów Finanse i rachunkowość Tryb studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne CZAS TRWANIA 3 lata (6 semestrów) Celem studiów na specjalności Podatki, kadry i płace jest przekazanie kompleksowej wiedzy oraz umiejętności do samodzielnego prowadzenia biura rachunkowego, pracy w działach finansowych, księgowych, podatkowych jak również kadrowych. Osoby będą w stanie sporządzać sprawozdania finansowe, wypełniać deklaracje podatkowe oraz zeznania. Zdobyta […]

Doradztwo podatkowe, finansowe i ubezpieczenioweDoradztwo podatkowe, finansowe i ubezpieczeniowe

Studia I stopnia Rodzaj studiów Studia I stopnia Kierunek studiów Finanse i rachunkowość Tryb studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne CZAS TRWANIA 3 lata (6 semestrów) Specjalność Doradztwo podatkowe, finansowe i ubezpieczeniowe rozwija kompetencje umożliwiające podjęcie pracy zawodowej w księgowości, zarządzaniu finansami czy też doradztwie. Przygotowuje do pozyskania wiedzy z zakresu ekonomii, finansów i rachunkowości. Specjalność ta doskonale wpisuje się w potrzeby rynku pracy.  Program studiów Absolwenci […]