Instytut Pedagogiki

Misją Instytutu Pedagogiki jest ciągłe dążenie do przekazywania studentom wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki oraz przygotowania ich do odpowiedzialnego wykonywania zawodów pedagoga i nauczyciela zgodnie z etyką zawodu. Jednocześnie, Instytut koncentruje się na kształtowaniu kompetencji przyszłości, promowaniu koncepcji uczenia się przez całe życie oraz rozwijaniu odpowiedzialnych społecznie refleksyjnych praktyków, którzy zachowują przy tym najwyższe standardy akademickiej doskonałości.

Instytut ZarządzaniaInstytut Psychologii

Misją Instytutu Psychologii Filii Collegium Humanum w Poznaniu jest kształcenie przygotowanych do swoich ról zawodowych – specjalistów, którzy dzięki rzetelnie przekazywanej wiedzy oraz rozwijaniu fachowych umiejętności, staną się nie tylko uczestnikami, ale i współkreatorami rynku. Przyświecają nam jak drogowskaz słowa wielkiego przedwojennego prezydenta Poznania, Cyryla Ratajskiego, który przekonywał iż na przekór temu, co rodzi zwątpienie i hamuje rozwój, należy pokazywać światu swoje […]