Instytut Zarządzania

Misją Instytutu jest przekazywanie wiedzy ekonomicznej, społecznej, humanistycznej i prawnej oraz przygotowanie studentów do wykonywania funkcji menedżerskich i zadań zawodowych w przedsiębiorstwach przemysłowych, zakładach produkcyjnych, centrach logistycznych i urzędach . Przykładamy dużą wagę do kształcenia praktycznego, które jest ściśle związane z wykorzystaniem umiejętności i wiedzy wyniesionej z zajęć Instytut Zarządzania w Collegium Humanum w Filii w Rzeszowie rozpoczął działalność 1 października 2022 roku

Instytut Psychologii i Pedagogiki

Misją Instytutu Psychologii i Pedagogiki jest ciągłe i nieprzerwalne dążenie do przekazywania studentom wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki oraz przygotowania ich do odpowiedzialnego wykonywania zawodu psychologa i pedagoga w zgodzie z założeniami etyki zawodu. Stwarzanie optymalnych warunków do uwalniania potencjału intelektualnego i rozwoju kompetencji, aby w jak najlepszy sposób przygotować studentów do wykonania wybranego zawodu. Motywowanie do rozwijania ciekawości poznawczej.