Instytut Mediów i DziennikarstwaInstitute for Cooperation with TurkeyInstytut Badań Międzynarodowych i Projektów EdukacyjnychInstytut Pedagogiki

Misją Instytutu Pedagogiki jest ciągłe i nieprzerwalne dążenie do przekazywania studentom wiedzy z zakresu psychologii oraz przygotowania ich do odpowiedzialnego wykonywania zawodu psychologa w zgodzie z założeniami etyki zawodu. Stwarzanie optymalnych warunków do uwalniania potencjału intelektualnego i rozwoju kompetencji, aby w jak najlepszy sposób przygotować studentów do wykonania wybranego zawodu. Motywowanie do rozwijania ciekawości poznawczej.

Instytut Zarządzania i FinansówInstytut Psychologii

Misją Instytutu Psychologii jest ciągłe i nieprzerwalne dążenie do przekazywania studentom wiedzy z zakresu psychologii oraz przygotowania ich do odpowiedzialnego wykonywania zawodu psychologa w zgodzie z założeniami etyki zawodu. Stwarzanie optymalnych warunków do uwalniania potencjału intelektualnego i rozwoju kompetencji, aby w jak najlepszy sposób przygotować studentów do wykonania wybranego zawodu. Motywowanie do rozwijania ciekawości poznawczej.

Instytut Prawa, Administracji, Kryminologii i Bezpieczeństwa

Misją Instytutu Prawa, Administracji, Kryminologii i Bezpieczeństwa jest ciągłe i nieprzerwalne dążenie do przekazywania studentom wiedzy z zakresu prawa oraz przygotowania ich do odpowiedzialnego wykonywania zawodów prawniczych w zgodzie z założeniami etyki zawodu. Stwarzanie optymalnych warunków do uwalniania potencjału intelektualnego i rozwoju kompetencji, aby w jak najlepszy sposób przygotować studentów do wykonania wybranego zawodu. Motywowanie do rozwijania ciekawości poznawczej.