Koła Naukowego Dyskusyjno-Psychologicznego MindsetMindset

Koło Naukowe „Dyskusyjno-Psychologiczne” kierowane jest do studentów chcących pogłębić swoją wiedzę w zakresie Psychologii oraz podszkolić umiejętność prowadzenia kulturalnej i merytorycznej dyskusji. Koło powstało w oparciu o ideę samorozwoju i samoświadomości. Pragniemy zapewnić członkom przyjazną, domową atmosferę, wśród której wspólnie wraz z Opiekunem Koła – Panią Magister Wiktorią Ziembicką-Laskowską zgłębimy zagadki i nieznane dotąd obszary ludzkiego umysłu oraz psychologii dzieci i młodzieży. Koło Dyskusyjno-Psychologiczne pragnie również realizować gościnne spotkania […]

Koło Naukowe RadioHumanumKOŁO NAUKOWE RADIOHUMANUM

RadioHumanum to studenckie Koło Naukowe działające przy Collegium Humanum filii w Rzeszowie, zrzeszające studentów fascynujących się działaniem radia oraz programów telewizyjnych, pragnących poszerzyć swoją wiedzę w tej dziedzinie, rozwijać zdolności oraz umiejętności pracy zespołowej.

Koło Naukowe Empathy Centrum Wsparcia PsychologicznegoKOŁO NAUKOWE EMPATHY CENTRUM WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO

Koło Naukowe Studentów Psychologii „Empathy”, to grupa zrzeszająca empatyczne studentki i studentów Collegium Humanum. Chęć działania w kole wzięła się z pasji, którą jest dla nas szeroko pojęta psychologia. Pragniemy poszerzać swoją wiedzę w tej dziedzinie, co umożliwia nam uczelnia. Dodatkowo, staramy się nawiązywać relacje/współpracę z lokalnymi placówkami i specjalistami/praktykami w dziedzinie. Dzięki temu rozwijamy swoje zainteresowania i zwiększamy kompetencje.

Koło Naukowe WolontariumKOŁO NAUKOWE WOLONTARIUM

Koło Naukowe Wolontariatu podejmuje działania pomocowe, w odpowiedzi na potrzeby społeczności lokalnej. Nasze działania opierają się na idei wolontariatu poprzez kształtowanie i rozwijanie osobowości młodych ludzi. Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, szkołami, instytucjami publicznymi w celu poszerzenie wiedzy, rozwijanie zainteresowań oraz zdobywanie kwalifikacji z zakresu działalności społecznej i wolontarystycznej