Koło naukowe psychologiczno-seksuologiczne „Kolektyw Harmonia”

Koło naukowe psychologiczno-seksuologiczne „Kolektyw Harmonia” jest stowarzyszeniem studentów, które ma charakter naukowy. Stanowi doskonałą alternatywę dla osób chcących nie tylko studiować, ale także brać czynny udział w życiu Instytutu Psychologii CH w Warszawie. Gromadzi studentów pragnących wyjść poza sztywne ramy programu studiów i rozwijać swoje zainteresowania i pasje, pogłębiając przy tym wiedzę związaną ze studiowanym kierunkiem. Koło zrzesza studentów wszystkich lat oraz kadrę uniwersytecką, pozwalając […]

Koło Naukowe NeuromatrixNeuromatrix

Koło Naukowe Studentów Psychologii Neuromatrix to stowarzyszenie studentów, które ma charakter naukowy oraz interdyscyplinarny. Stanowić może doskonałą alternatywę dla osób, które pragną nie tylko studiować, ale także czynnie uczestniczyć w życiu Instytutu Psychologii Collegium Humanum. Koło gromadzi oraz gromadzić będzie studentów, chcących rozwijać swoje pasje oraz zainteresowania naukowe, poszerzając równocześnie wiedzę, działając interdyscyplinarnie, tak, by wzbogacić naukowo oraz empirycznie zakres wiedzy oraz doświadczeń, związanych ze […]

Koło Naukowe Punkt WidzeniaKoło Naukowe Punkt Widzenia

Punkt Widzenia to studenckie Koło Naukowe działające przy Collegium Humanum filii w Warszawie, zrzeszające studentów fascynujących się osobowością, pragnących poszerzyć swoją wiedzę przy wykorzystaniu kinematografii, sztuki, psychologii i wyobraźni. pozwalając na rozwinięcie umiejętności pracy zespołowej.

Koło Naukowe – NeuropsychologiaNeuropsychologia

Koło naukowe z neuropsychologii online to grupa ludzi zainteresowanych neuropsychologią, która jest dziedziną psychologii zajmującą się badaniem związku między funkcjonowaniem mózgu a zachowaniem człowieka. Celem koła naukowego jest rozwijanie wiedzy oraz angażowanie się w różnorodne projekty związane z neuropsychologią, takie jak badania naukowe, publikacje naukowe, warsztaty i szkolenia. Zapraszamy osoby zainteresowane neuropsychologią i chętne do rozwijania swojej wiedzy w tej dziedzinie, zarówno studentów jak i absolwentów. […]

Koło Naukowe Psychoterapii “Insight”Psychoterapii „Insight”

Studenckie Koło Naukowe Psychoterapii „Insight” w centrum swojej działalności widzi pogłębianie wiedzy w zakresie psychoterapii, jako jednej ze ścieżek zawodowych psychologa. Realizacja zadań SKN „Insight” będzie oparta na poznaniu nurtów psychoterapeutycznych, badaniu podobieństw i różnic między nimi oraz na praktycznym obserwowaniu procesów psychoterapeutycznych w formie warsztatów.

Koło naukowe Psychoonkologii w praktyce klinicznejPsychoonkologii

Celem koła jest zdobywanie wiedzy oraz umiejętności praktycznych dotyczących psychoonkologii oraz pomocy psychologicznej osobom dotkniętym chorobą nowotworową, a także ich rodzinom. Ważnym elementem funkcjonowania koła psychoonkologii będzie możliwość zapraszania gości (lekarzy, fizjoterapeutów, interwentów kryzysowych, seksuologów, terapeutów zajęciowych), którzy podzielą się elementami pracy z osobami chorymi z perspektywy ich zawodów oraz przybliżą uczestnikom spotkań role współpracy osób pracujących z chorymi. Spotkania koła będą […]

Koło Naukowe Zarządzania Creative MindKOŁO NAUKOWE ZARZĄDZANIA CREATIVE MIND

Koło naukowe zarządzania Collegium Humanum to grupa młodych i ambitnych studentów, którzy są gotowi na nowe i ciekawe wyzwania. Członkowie koła pragną poszerzać swoją wiedzę w dziedzinach marketingu i zarządzania, rozwijać zdolności menedżerskie oraz umiejętności pracy zespołowej.

Koło Naukowe Investment & FinanceKOŁO NAUKOWE INVESTMENT & FINANCE

Koło naukowe zrzesza studentów, którzy chcą zgłębiać zagadnienia związane z zarządzaniem finansami. To świetne miejsce dla tych, którzy chcą się dowiedzieć, jak racjonalnie inwestować własne pieniądze lub lokować je celem przechowania ich wartości, a także dla tych, którzy chcą efektywnie zarządzać finansami przedsiębiorstwa, czyli obecnych lub przyszłych menedżerów różnych szczebli oraz obecnych i przyszłych właścicieli firm.

Koło Naukowe PráksisKOŁO NAUKOWE PRÁKSIS

Jest stowarzyszeniem o charakterze naukowym. Zrzesza studentów wszystkich lat, którzy pragną wyjść poza ramy programu. Chcących kształtować swój rozwój osobisty poprzez dodatkowe formy edukacji, łącząc to ze swoimi zainteresowaniami.

Koło Naukowe Psychologów ChrześcijańskichKOŁO NAUKOWE PSYCHOLOGÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH

Koło Naukowe PSYCHOLOGÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH Ancilla Dei et hominum  jest stowarzyszeniem studentów, które ma charakter naukowy. Stanowi doskonałą alternatywę dla osób chcących nie tylko studiować, ale i brać czynny udział w życiu uczelni  CH.