Terapia Zaburzeń Więzi

Rodzaj studiów Podyplomowe Kierunek studiów CZAS TRWANIA 2 SEMESTRY LICZBA ECTS 60 LICZBA GODZIN 190 Celem studiów podyplomowych Terapia Zaburzeń Więzi jest wykształcenie praktycznych umiejętności w zakresie diagnozy zaburzeń więzi, traumy relacyjnej, traumy z udziałem innych ludzi i opracowanie prawidłowego planu terapeutycznego wśród osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży. Studia podyplomowe Terapia Zaburzeń Więzi przygotowują absolwentów do pracy w zakresie profesjonalnej pomocy […]

PsychogeriatriaPsychogeriatria

Rodzaj studiów Podyplomowe Kierunek studiów CZAS TRWANIA 2 SEMESTRY LICZBA ECTS 60 LICZBA GODZIN 190 Studia podyplomowe na kierunku Psychogeriatria skierowane są do osób, które posiadają tytuł zawodowy licencjata lub magistra z obszarów: psychologii, pedagogiki, prawa, pracy socjalnej lub innych studiów społecznych, humanistycznych i medycznych.   Program studiów podyplomowych na kierunku Psychogeriatria opary został na propozycjach grupy roboczej uwzględnionych podczas sesji – The Open-Ended Working […]

Psychologia dzieci i młodzieży

Rodzaj studiów Podyplomowe Kierunek studiów CZAS TRWANIA 2 SEMESTRY LICZBA ECTS 60 LICZBA GODZIN 190 Studia podyplomowe na kierunku Psychologia dzieci i młodzieży skierowane są do osób, które posiadają tytuł zawodowy licencjata lub magistra z obszarów: psychologii, pedagogiki, prawa, pracy socjalnej lub innych studiów społecznych, humanistycznych i medycznych. Program studiów podyplomowych na kierunku Psychologia dzieci i młodzieży opary został na Konwencji o Prawach Dziecka – United National Rights […]

Diagnoza psychologicznaDiagnoza psychologiczna

Rodzaj studiów Podyplomowe Kierunek studiów CZAS TRWANIA 2 SEMESTRY LICZBA ECTS 60 LICZBA GODZIN 190 Specjalistyczne studia podyplomowe na kierunku Diagnoza psychologiczna adresowane są do absolwentów jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia, w tym między innymi pracowników placówek oświatowych, ochrony zdrowia, poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych placówek diagnostyczno-terapeutycznych, a także absolwentów, którzy dopiero odbywają staż zawodowy. Absolwent studiów podyplomowych na kierunku Diagnoza psychologiczna […]

Psychologia uzależnieńPsychologia uzależnień

Rodzaj studiów Podyplomowe Kierunek studiów CZAS TRWANIA 2 SEMESTRY LICZBA ECTS 60 LICZBA GODZIN 190 Studia podyplomowe na kierunku Psychologia uzależnień skierowane są do absolwentów szkół wyższych, w szczególności do pracowników poradni leczenia uzależnień, oddziałów terapii leczenia uzależnień – całodobowych i dziennych, oddziałów leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych, placówek leczenia uzależnień dzieci i młodzieży, poradni dla osób z problemami alkoholowymi, oddziałów terapeutycznych w instytucjach totalnych, tj. […]

Logopedia

Rodzaj studiów Podyplomowe Kierunek studiów CZAS TRWANIA 4 SEMESTRY (SOBOTA/NIEDZIELA) LICZBA ECTS 60 LICZBA GODZIN 610 Studia podyplomowe na kierunku Logopedia skierowane są do osób, które posiadają tytuł zawodowy licencjata lub magistra z obszarów: psychologii, pedagogiki, pracy socjalnej, filologii lub innych studiów społecznych, humanistycznych i medycznych. Program studiów podyplomowych na kierunku Logopedia stanowi szerokie przygotowanie logopedyczne w ujęciu teoretycznym i praktycznym, do prowadzenia działań profilaktycznych, […]

Psychologia sądowaPsychologia sądowa

Rodzaj studiów Podyplomowe Kierunek studiów CZAS TRWANIA 2 SEMESTRY (SOBOTA/NIEDZIELA) LICZBA ECTS 60 LICZBA GODZIN 190 Ukończenie studiów podyplomowych Psychologia sądowa umożliwia uzyskanie praktycznych umiejętności  w ramach przeprowadzania badań psychologicznych, sporządzaniu opinii psychologiczno-sądowych a także analizie i wnioskowaniu akt sądowych. Zadaniem Biegłego psychologa sądowego jest ustalanie wiarygodności zeznań świadków i określanie przyczyn popełnianego czynu. Na podstawie przeprowadzanych analiz ustala poczytalność […]

SuicydologiaSuicydologia

Suicydologia Rodzaj studiów Podyplomowe Kierunek studiów Suicydologia CZAS TRWANIA 2 SEMESTRY (SOBOTA/NIEDZIELA) LICZBA GODZIN 180 ECTS 30 Studia, dzięki swojemu innowacyjnemu oraz interdyscyplinarnemu profilowi, umożliwiają opanowanie zarówno praktycznej, jak i teoretycznej wiedzy z zakresu profilaktyki i interwencji kryzysowej zachowań samobójczych. Przyczyniają się one do poszerzenia i doskonalenia kompetencji w różnych zawodach, gdzie wymagana jest m.in. umiejętność kontaktu z osobami w kryzysie. Absolwent będzie posiadał […]

Neurologopedia – Wczesna edukacja neurologopedyczna dziecka

Neurologopedia Wczesna edukacja neurologopedyczna dziecka Rodzaj studiów Podyplomowe Kierunek studiów Neurologopedia Specjalność Wczesna edukacja neurologopedyczna dziecka CZAS TRWANIA 3 SEMESTRY LICZBA ECTS 80 LICZBA GODZIN 424 Studia podyplomowe na kierunku NEUROLOGOPEDIA są skierowane do osób, które posiadają tytuł zawodowy logopedy.   Program studiów podyplomowych na kierunku Neurologopedia / Neurologopedia ze specjalnością wczesne wspomaganie rozwoju dziecka stanowi szerokie przygotowanie […]

Psychoonkologia

Rodzaj studiów Podyplomowe Kierunek studiów CZAS TRWANIA 2 SEMESTRY LICZBA ECTS 60 LICZBA GODZIN 190 Studia podyplomowe na kierunku Psychoonkologia skierowane są do psychologów, lekarzy, pielęgniarek, personelu medycznego oraz innych osób mających zawodowy kontakt z pacjentami okonkologicznymi i ich bliskimi (np.: rehabilitanci, dietetycy, osoby duchowne, pracownicy socjalni, pedagodzy i inni.) Celem studiów jest przedstawienie uczestnikom, w optymalnie szeroki sposób,  wiedzy naukowej dotyczącej […]