Pedagogika Poznań

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (Nauczycielska) Studia Jednolite Magisterskie Rodzaj studiów JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE Tryb studiów STUDIA NIESTACJONARNE I ON-LINE TYTUŁ ZAWODOWY MAGISTER PEDAGOGIKI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ Konieczne jest dołączenie do dokumentów rekrutacyjnych dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat lub magisterium) wraz z suplementem do dyplomu. W przypadku nieposiadania suplementu do dyplomu należy dołączyć kartę przebiegu studiów wydaną przez uczelnię, w której uzyskano tytuł zawodowy. Niestacjonarne studia jednolite […]

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (Nauczycielska) Studia Jednolite Magisterskie Rodzaj studiów JEDNOLITE MAGISTERSKIE Tryb studiów Studia stacjonarne, niestacjonarne, on-line Czas trwania 5 LAT (10 SEMESTRÓW) Studia obejmują dwie płaszczyzny kształcenia. Pierwsza z nich to podstawy edukacji małego i młodszego dziecka, drugi zaś to zajęcia warsztatowe i praktyczne, które kładą nacisk na sposoby poznawania z dziećmi środowiska społeczno-przyrodniczego oraz na nauczanie przedmiotów artystyczno-sprawnościowych. W trakcie studiów […]