Akredytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) dla Psychologii w WarszawieAkredytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) dla Psychologii w Warszawie

Prezydium PKA na podstawie przeprowadzonej wizytacji i oceny programowej zdecydowało wystawić pozytywną ocenę dla jednolitych studiów magisterskich dla kierunku Psychologia prowadzonych na Collegium Humanum w  Warszawie. Proces kształcenia „umożliwia studentom kierunku Psychologia osiągnięcie założonych efektów uczenia się dla jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym”. Akredytacja PKA została przyzna na okres min. 5 lat.   Dziękujemy studentom, dydaktykom oraz partnerom za zaangażowanie i rozwój studiów na kierunku Psychologia w Warszawie.   Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do sprawdzenia oferty […]

Akredytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) dla Psychologii we WrocławiuAkredytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) dla Psychologii we Wrocławiu

Prezydium PKA na podstawie przeprowadzonej wizytacji i oceny programowej zdecydowało wystawić pozytywną ocenę dla jednolitych studiów magisterskich dla kierunku Psychologia prowadzonych na Collegium Humanum w filii we Wrocławiu. Proces kształcenia „umożliwia studentom kierunku psychologia osiągnięcie założonych efektów uczenia się dla jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym”. Akredytacja PKA została przyzna na okres min. 5 lat.   Dziękujemy studentom, dydaktykom oraz partnerom za zaangażowanie i rozwój studiów Psychologia. […]

Akredytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) dla Psychologii w PoznaniuAkredytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) dla Psychologii w Warszawie

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) na podstawie przeprowadzonej wizytacji i oceny programowej wystawiło pozytywną ocenę dla jednolitych studiów magisterskich dla kierunku Psychologia prowadzonych na Collegium Humanum w filii w Poznaniu. Proces kształcenia „umożliwia studentom kierunku psychologia osiągnięcie założonych efektów uczenia się dla jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym”. Podkreślono, że spełnione zostały wszystkie kryteria określone w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. PKA przyznało swoją akredytację na okres […]

Akredytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) dla Psychologii w RzeszowieAkredytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) dla Psychologii w Rzeszowie

Prezydium PKA na podstawie przeprowadzonej wizytacji i oceny programowej zdecydowało wystawić pozytywną ocenę dla jednolitych studiów magisterskich dla kierunku Psychologia prowadzonych na Collegium Humanum w filii w Rzeszowie. Proces kształcenia „umożliwia studentom kierunku psychologia osiągnięcie założonych efektów uczenia się dla jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym”.   Akredytacja PKA została przyzna na okres min. 5 lat. Dziękujemy studentom, dydaktykom oraz partnerom za zaangażowanie i rozwój studiów Psychologia.   […]