Psychodietetyka i suplementacja w sporciePsychodietetyka i suplementacja w sporcie

Studia Jednolite Magisterskie Rodzaj studiów JEDNOLITE MAGISTERSKIE Kierunek studiów PSYCHOLOGIA Specjalność Tryb studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne Czas trwania 5 LAT (10 SEMESTRÓW) Program studiów Student w czasie zajęć zdobędzie wiedzę z zakresu planowania żywienia służącego przygotowaniu organizmu do wysiłku fizycznego i jego regeneracji, dostosowania diety oraz odpowiedniej suplementacji do uprawianej dyscypliny sportu, a także stanu zdrowia. Ponadto zostanie wyposażony w wiedzę i umiejętności z zakresu […]

Psychologia uzależnieńPsychologia uzależnień

Studia Jednolite Magisterskie Rodzaj studiów JEDNOLITE MAGISTERSKIE Kierunek studiów PSYCHOLOGIA Specjalność Tryb studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne Czas trwania 5 LAT (10 SEMESTRÓW) Program studiów Zagadnienia omawiane podczas studiów Mediacje, mediacje rodzinne Podstawy opiniowania w psychologii sądowej Psychologia kryminalistyczna Zasady orzekania w psychologii sądowej Opłaty Poznaj inne specjalności

Psychologia wspomagania rozwoju dzieci i młodzieżyPsychologia dzieci i młodzieży

Studia Jednolite Magisterskie Rodzaj studiów JEDNOLITE MAGISTERSKIE Kierunek studiów PSYCHOLOGIA Specjalność Tryb studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne Czas trwania 5 LAT (10 SEMESTRÓW) Program studiów Zagadnienia omawiane podczas studiów Wprowadzenie do psychologii rozwoju człowieka Fazy rozwoju dziecka Diagnoza zaburzeń rozwoju dziecka Wprowadzenie do psychopatologii wieku rozwojowego Rozwój psychoruchowy dziecku Opłaty Poznaj inne specjalności

Psychologia sądowaPsychologia kryzysu i interwencji kryzysowej

Studia Jednolite Magisterskie Rodzaj studiów JEDNOLITE MAGISTERSKIE Kierunek studiów PSYCHOLOGIA Specjalność Tryb studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne Czas trwania 5 LAT (10 SEMESTRÓW) Program studiów Zagadnienia omawiane podczas studiów Mediacje, mediacje rodzinne Podstawy opiniowania w psychologii sądowej Psychologia kryminalistyczna Zasady orzekania w psychologii sądowej Opłaty Poznaj inne specjalności

Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowejPsychologia kryzysu i interwencji kryzysowej

Studia Jednolite Magisterskie Rodzaj studiów JEDNOLITE MAGISTERSKIE Kierunek studiów PSYCHOLOGIA Specjalność Tryb studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne Czas trwania 5 LAT (10 SEMESTRÓW) Program studiów Zagadnienia omawiane podczas studiów Kryzys psychologiczny Stres, radzenie sobie ze stresem, zaburzenia spowodowane stresem Modele interwencji kryzysowej Interwencja kryzysowa w rodzinie Wybrane problemy interwencji kryzysowej Indywidualna pomoc w kryzysie Perspektywy zatrudnienia w ośrodkach interwencji […]

Psychologia dzieci i młodzieżyPsychologia dzieci i młodzieży

Studia Jednolite Magisterskie Rodzaj studiów JEDNOLITE MAGISTERSKIE Kierunek studiów PSYCHOLOGIA Specjalność Tryb studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne Czas trwania 5 LAT (10 SEMESTRÓW) Program studiów Zagadnienia omawiane podczas studiów Wprowadzenie do psychologii rozwoju człowieka Fazy rozwoju dziecka Diagnoza zaburzeń rozwoju dziecka Wprowadzenie do psychopatologii wieku rozwojowego Rozwój psychoruchowy dziecku Perspektywy zatrudnienia publiczna i niepubliczna ochrona zdrowia (szpitale, przychodnie etc.) […]

Psychologia zdrowiaPsychologia zdrowia

Studia Jednolite Magisterskie Rodzaj studiów JEDNOLITE MAGISTERSKIE Kierunek studiów PSYCHOLOGIA Specjalność PSYCHOLOGIA ZDROWIA Tryb studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne Czas trwania 5 LAT (10 SEMESTRÓW) Specjalność Psychologia zwierząt zajmuje się badaniem reakcji behawioralnych i instynktowych zachowań zwierząt, ich źródeł i mechanizmów. Program specjalności kierunku porusza zakres rozpoznawania i różnicowania prawidłowych i patologicznych zachowań zwierząt również domowych. Absolwent zdobywa umiejętności analizy […]

NeuromarketingNeuromarketing

Studia Jednolite Magisterskie Rodzaj studiów JEDNOLITE MAGISTERSKIE Kierunek studiów PSYCHOLOGIA Specjalność Tryb studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne Czas trwania 5 LAT (10 SEMESTRÓW) Neuromarketing to innowacyjna specjalność na kierunku psychologia, łącząca w sobie najnowsze osiągnięcia w badaniach konsumentów z merytorycznym podłożem wiedzy psychologicznej. O ile jeszcze 20 lat temu można było zastanawiać się, czy rodzący się neuromarketing ugruntuje swoją pozycją w świecie nauki […]

Psychologia międzykulturowaPsychologia międzykulturowa

Studia Jednolite Magisterskie Rodzaj studiów JEDNOLITE MAGISTERSKIE Kierunek studiów PSYCHOLOGIA Specjalność PSYCHOLOGIA MIĘDZYKULTUROWA Tryb studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne Czas trwania 5 LAT (10 SEMESTRÓW) Dzięki zaawansowanym technologiom, nawet ograniczenia w przemieszczaniu się spowodowane pandemią, nie stanowią przeszkody, abyśmy o dowolnej porze i z dowolnego miejsca, mogli zobaczyć po drugiej stronie ekranu przyjaciół zamieszkujących najbardziej odległe krańce świata. Żyjemy bowiem […]

Psychologia społecznaPsychologia społeczna

Studia Jednolite Magisterskie Rodzaj studiów JEDNOLITE MAGISTERSKIE Kierunek studiów PSYCHOLOGIA Specjalność Psychotraumatologia i Profilaktyka Społeczna Tryb studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne Czas trwania 5 LAT (10 SEMESTRÓW) Program studiów ZAGADNIENIA OMAWIANE PODCZAS STUDIÓW Psychotraumatologia w kontekście zaburzeń Strategia profilaktyki społecznej Typy oddziaływań w psychotraumatologii Diagnoza i ocena traumy psychicznej Przetwarzanie poznawcze Psychotraumatologia stresu Modele działań profilaktycznych Perspektywy zatrudnienia Szpitale psychiatryczne […]