Psychologia szkolnaPsychologia szkolna

Studia Jednolite Magisterskie Rodzaj studiów JEDNOLITE MAGISTERSKIE Kierunek studiów PSYCHOLOGIA Specjalność Tryb studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne Czas trwania 5 LAT (10 SEMESTRÓW) Program studiów Opłaty Poznaj inne specjalności

Psychodietetyka i suplementacja w sporciePsychodietetyka i suplementacja w sporcie

Studia Jednolite Magisterskie Rodzaj studiów JEDNOLITE MAGISTERSKIE Kierunek studiów PSYCHOLOGIA Specjalność Tryb studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne Czas trwania 5 LAT (10 SEMESTRÓW) Program studiów Student w czasie zajęć zdobędzie wiedzę z zakresu planowania żywienia służącego przygotowaniu organizmu do wysiłku fizycznego i jego regeneracji, dostosowania diety oraz odpowiedniej suplementacji do uprawianej dyscypliny sportu, a także stanu zdrowia. Ponadto zostanie wyposażony w wiedzę i umiejętności z zakresu […]

Psychologia uzależnieńPsychologia uzależnień

Studia Jednolite Magisterskie Rodzaj studiów JEDNOLITE MAGISTERSKIE Kierunek studiów PSYCHOLOGIA Specjalność Tryb studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne Czas trwania 5 LAT (10 SEMESTRÓW) Program studiów Zagadnienia omawiane podczas studiów Psychopatologia Psychologia zaburzeń Mechanizmy występowania uzależnienia Diagnoza uzależnień i współuzależnienia Metody w terapii uzależnień Opłaty Poznaj inne specjalności

Psychologia wspomagania rozwoju dzieci i młodzieżyPsychologia dzieci i młodzieży

Studia Jednolite Magisterskie Rodzaj studiów JEDNOLITE MAGISTERSKIE Kierunek studiów PSYCHOLOGIA Specjalność Tryb studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne Czas trwania 5 LAT (10 SEMESTRÓW) Program studiów Zagadnienia omawiane podczas studiów Wprowadzenie do psychologii rozwoju człowieka Fazy rozwoju dziecka Diagnoza zaburzeń rozwoju dziecka Wprowadzenie do psychopatologii wieku rozwojowego Rozwój psychoruchowy dziecku Opłaty Poznaj inne specjalności

Psychologia sądowaPsychologia sądowa

Studia Jednolite Magisterskie Rodzaj studiów JEDNOLITE MAGISTERSKIE Kierunek studiów PSYCHOLOGIA Specjalność Tryb studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne Czas trwania 5 LAT (10 SEMESTRÓW) Program studiów Zagadnienia omawiane podczas studiów Mediacje, mediacje rodzinne Podstawy opiniowania w psychologii sądowej Psychologia kryminalistyczna Zasady orzekania w psychologii sądowej Opłaty Poznaj inne specjalności

Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowejPsychologia kryzysu i interwencji kryzysowej

Studia Jednolite Magisterskie Rodzaj studiów JEDNOLITE MAGISTERSKIE Kierunek studiów PSYCHOLOGIA Specjalność Tryb studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne Czas trwania 5 LAT (10 SEMESTRÓW) Program studiów Zagadnienia omawiane podczas studiów Kryzys psychologiczny Stres, radzenie sobie ze stresem, zaburzenia spowodowane stresem Modele interwencji kryzysowej Interwencja kryzysowa w rodzinie Wybrane problemy interwencji kryzysowej Indywidualna pomoc w kryzysie Opłaty Poznaj inne specjalności

Psychologia dzieci i młodzieżyPsychologia dzieci i młodzieży

Studia Jednolite Magisterskie Rodzaj studiów JEDNOLITE MAGISTERSKIE Kierunek studiów PSYCHOLOGIA Specjalność Tryb studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne Czas trwania 5 LAT (10 SEMESTRÓW) Program studiów Zagadnienia omawiane podczas studiów Wprowadzenie do psychologii rozwoju człowieka Fazy rozwoju dziecka Diagnoza zaburzeń rozwoju dziecka Wprowadzenie do psychopatologii wieku rozwojowego Rozwój psychoruchowy dziecku Opłaty Poznaj inne specjalności

Psychologia zdrowiaPsychologia zdrowia

Studia Jednolite Magisterskie Rodzaj studiów JEDNOLITE MAGISTERSKIE Kierunek studiów PSYCHOLOGIA Specjalność PSYCHOLOGIA ZDROWIA Tryb studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne Czas trwania 5 LAT (10 SEMESTRÓW) Studia o specjalności psychologia zdrowia dotyczą wpływu zjawisk psychicznych na ogólny stan zdrowia człowieka, a także wpływ ogólnego stanu zdrowia na samopoczucie psychiczne. Powstały na gruncie medycyny behawioralnej, medycyny psychosomatycznej i psychologii medycznej. Specjalność zajmuje się zdrowiem […]

NeuromarketingNeuromarketing

Studia Jednolite Magisterskie Rodzaj studiów JEDNOLITE MAGISTERSKIE Kierunek studiów PSYCHOLOGIA Specjalność Tryb studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne Czas trwania 5 LAT (10 SEMESTRÓW) Neuromarketing to innowacyjna specjalność na kierunku psychologia, łącząca w sobie najnowsze osiągnięcia w badaniach konsumentów z merytorycznym podłożem wiedzy psychologicznej. O ile jeszcze 20 lat temu można było zastanawiać się, czy rodzący się neuromarketing ugruntuje swoją pozycją w świecie nauki […]

NeuropsychologiaNeuropsychologia

Studia Jednolite Magisterskie Rodzaj studiów JEDNOLITE MAGISTERSKIE Kierunek studiów PSYCHOLOGIA Specjalność Neuropsychologia Tryb studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne Czas trwania 5 LAT (10 SEMESTRÓW) Studia przygotowują teoretycznie i praktycznie do zawodu psychologa w pracy diagnostycznej i terapeutycznej z osobami z deficytami neuropsychologicznymi. Studia rozwijają kompetencje w zakresie czynności diagnostyczno-terapeutycznych w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z dysfunkcjami układu nerwowego, przejawiającymi zaburzenia w funkcjonowaniu poznawczym, emocjonalnym, społecznym […]