Uczelniane Centrum Sportowe

Uczelniane Centrum Sportowe realizuje wizję rozwoju aktywności fizycznej uczelni przez strategiczne działania podejmowane w obszarze wspierania zrównoważonego rozwoju społeczności uniwersyteckiej w zakresie aktywności fizycznej i sportu akademickiego.


Do podstawowych zadań Centrum należy:

  • organizacja i prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego objęte programem studiów wyższych,
  • stwarzanie warunków dla rozwoju kultury fizycznej i sportu studentów,
  • doskonalenie procesu dydaktycznego w zakresie wychowania fizycznego,
  • upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku akademickim,
  • organizowanie akademickiej działalności sportowej,
  • inspirowanie różnych form czynnego wypoczynku w środowisku akademickim,

Kierownik

Arkadiusz Dąbrowski

REKRUTACJA

+48 608 800 591

+48 736 229 166

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
VAT EU PL5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW

Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione w obrębie domeny humanum.pl objęte są prawami autorskimi i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.