Uczelniane Centrum Sportowe

Uczelniane Centrum Sportowe realizuje wizję rozwoju aktywności fizycznej uczelni przez strategiczne działania podejmowane w obszarze wspierania zrównoważonego rozwoju społeczności uniwersyteckiej w zakresie aktywności fizycznej i sportu akademickiego.


Do podstawowych zadań Centrum należy:

  • organizacja i prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego objęte programem studiów wyższych,
  • stwarzanie warunków dla rozwoju kultury fizycznej i sportu studentów,
  • doskonalenie procesu dydaktycznego w zakresie wychowania fizycznego,
  • upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku akademickim,
  • organizowanie akademickiej działalności sportowej,
  • inspirowanie różnych form czynnego wypoczynku w środowisku akademickim,

Kierownik

Arkadiusz Dąbrowski

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
VAT EU PL5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW