Rekrutacja trwa

Uczelniany Klub AZS – Poznań

21 stycznia 2022 r. Prezydium Zarządu Akademickiego Związku Sportowego w Warszawie powołało Klub Uczelniany AZS w Filii Collegium Humanum w Poznaniu. 23 lutego br. odbyło się Zebranie Założycielskie KU AZS Filii CH w Poznaniu, które dokonało wyboru władz Klubu. Prezesem został wybrany Wojciech Kuliński – student I roku zarządzania, a członkami Zarządu zostali: Marta Kierczyńska – studentka I roku  psychologii, Katarzyna Pawlik – studentka III roku zarządzania, Natalia Rybarczyk – studentka I roku psychologii i dr Filip Szymczak. Uczestnicy Zebrania Założycielskiego przyjęli także uchwałę programową, która wytycza kierunki działań organizacyjnych  Klubu Uczelnianego.

Zobowiązuje się Zarząd Klubu Uczelnianego AZS do kierowania się w swych poczynaniach realizacją następujących zadań i celów:

 1. W porozumieniu z władzami Uczelni i ich finansowym wsparciu stworzenie w Filii CH w Poznaniu bazy do rozwoju sekcji sportowych i rekreacyjnych.
 2. Zbadanie potrzeb studentów Filii CH w Poznaniu odnośnie uprawiania sportu i rekreacji ruchowej.
 3. Powołanie sekcji sportowych i rekreacyjnych funkcjonujących w ramach Klubu Uczelnianego AZS.
 4. Włączenie się w system rozgrywek studenckich organizowanych w ramach Akademickiego Związku Sportowego.
 5. Aktywne włączenie się w działalność Organizacji Środowiskowej AZS Poznań.
 6. Nawiązanie współpracy z samorządem studenckim i organizacjami studenckimi działającymi w Filii CH w Poznaniu.
 7. Podejmowanie działań mających na celu zwiększenie ilości członków AZS wśród studentów Filii CH w Poznaniu.
 8. Popularyzacja wśród studentów Filii CH w Poznaniu zdrowego trybu życia i nawyku uprawiania sportu.

Skład zarządu:

 • Wojciech Kuliński – Prezes Klubu, tel. 602 180 727

 • dr Filip Szymczak – Wiceprezes 

 • Justyna Bańczak – Skarbnik

 • Marta Kierczyńska – Członek Zarządu

 • Katarzyna Pawlik – Członek Zarządu

 • Natalia Rybarczyk – Członek Zarządu

AZS Poznań
AZS Poznań