Rekrutacja trwa

Uroczysta graduacja absolwentów studiów: MBA, DBA, LL.M, LL.D, DPH, i MSc. Psychotraumatologia

    W niedzielę 27 czerwca, br., w stołecznym Teatrze Muzycznym „Roma” w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom studiów podyplomowych: Executive MBA, MBA- Zarządzanie w ochronie zdrowia, MBA-Badania Kliniczne, MBA- Przywództwo i Coaching, Master of Laws (LL.M), Doctor of Business Administration (DBA), Doctor of Laws (LL.D), Doctor of Public Health (DPH), MSc.- Psychotraumatologia.

      Jesteśmy niewypowiedzianie dumni z naszych absolwentów i tę dumę chcieliśmy odzwierciedlić skalą uroczystej graduacji. W ich imieniu głos zabrała Otylia Jędrzejczak, sportsmenka i kobieta sukcesu, a także tegoroczna absolwentka naszych studiów Executive Master of Business Administration – opowiada prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, DBA, LL.M, dr h.c., JM Rektor Collegium Humanum. Ale graduacja to także święto samej uczelni, stąd w programie wydarzenia powołania nowych członków do jej Konwentu oraz wręczenie Medali Collegium Humanum.

 

JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, DBA, LL.M, Dr h.c. Rektor Collegium Humanum w czasie uroczystości graduacji powołał nowych członków Konwentu Rady Konsultacyjnej Biznesu Collegium Humanum:

 • Przemysława Cichockiego, EMBA, DBA członka zarządu powiatu Legionowskiego,
 • JM Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej Prof. nadbryg. Mariusza Feltynowskiego;
 • Dr. h. c. prof. RNDr. Michala Tkáča, CSc. – Dziekana Podnikovohospodárskiej fakulty Košice. Ekonomická Univerzita v Bratislave (Słowacja),
 • prof. Jarosława J. Fedorowskiego, MD, PhD, MBA, FACP, FESC, Prezesa Polskiej Federacji Szpitali,
 • Piotr Winka, MBA- Załozyciela i Prezesa Manager Business Hub w Warszawie.
 

Po raz pierwszy w historii uczelni zostały przyznane i wręczone Medale Collegium Humanum:

 • dr h.c.  Ryszardowi Czarneckiemu – Posłowi do Parlamentu EU, Przewodniczącemu Konwentu Collegium Humanum,
 • Ambasadorowi Nadzwyczajnemu i Pełnomocnemu Republiki Uzbekistanu w Rzeczypospolitej Polskiej, członkowi Konwentu Collegium Humanum, Jego Ekscelencji Bakhromovi Babaev;
 • Burmistrzowi Dzielnicy Białołęka m.st.  Warszawy, członkowi Konwentu Collegium Humanum Grzegorzowi Kuca, EMBA, DBA;
 • JM Rektorowi DTI University prof. PaedDr. Tomášovi Lengyelfalusy, PhD.
 • Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych jako wyraz wdzięczności za pracę wszystkich pielęgniarek i pielęgniarzy w Polsce, odebrany przez Prezes Zofię Małas;
 • Prezesowi Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl, członkowi Konwentu Collegium Humanum Robertowi Składowskiemu;
 • Dominice Kulaga – studentce Collegium Humanum, złotej medalistce Polski w pływaniu, Mistrzyni Polski;
 • Prezes Zarządu Afa Media Aleksandrze Fajęckiej.
 

W imieniu Absolwentów okolicznościowe przemówienie wygłosiła Otylia Jędrzejczak– Mistrzyni Olimpijska, Mistrzyni świata, Europy i Polski, studentka Executive MBA.

Dostojny charakter uroczystości dobitnie podkreślali jej goście. Znaleźli się wśród nich między innymi:

 • Wiceprezydentka Miasta Sopot Pani Magdalena Czarzyńska-Jachim;
 • Radny Miasta Lublina Zbigniew Ławniczak;
 • JM Rektor Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Członek Konwentu Collegium Humanum prof. dr hab. Sławomir Bukowski,
 • Prorektor ds. Klinicznych i Inwestycji w WUM Prof. dr hab. n. med. Wojciech Lisik;
 • Prorektor ds. Kształcenia i Studentów Szkoła Główna Służby Pożarniczej st. bryg. dr inż. Wojciech Jarosz, MBA;
 • Prorektor Collegium Humanum w Bratysławie, ks. Dr. h. c. mult. prof. PhDr. Paed Dr. ThLic. György Herdics, PhD., MBA, LL.M,
 • Dziekan Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Prof.  UTH Rad. dr hab. Marzanna Lament,
 • Kandydat Polski do MKOL, – członek Prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego, wiceprezydent FISU, wiceprezes Akademickiego Związku Sportowego–członek Konwentu Collegium Humanum dr h.c. Marian Dymalski, MBA, DBA.
 • Wiceprezydent Pracodawców RP, założyciel Mizyak Investment Fund LTD. Tomasz Misiak.

 

Uroczystość prowadził red. Zygmuny Chajzer, a uświetniał ją śpiew chóru Archikatedry Warszawskiej św. Jana Chrzciciela, który wykonał min. pieśni: BogurodzicaGaude Mater Polonia, oraz Gaudeamus Igitur.

 

Na zakończenie odbył się koncert zespołu Tre voci, czyli trio Tenorów Nowej Generacji, wykonujące utwory z gatunku classical crossover.

 

Absolwentom, studentom, partnerom i władzom Collegium Humanum życzymy dalszych sukcesów oraz oczywiście udanych wakacji!