Rekrutacja trwa

Uroczysta inauguracja roku 2022/23 w Filii w Poznaniu w Hotelu Bazar

W czwartek 20 października br. w Hotelu Bazar odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2022/23 w Filii Collegium Humanum w Poznaniu. 

 

Powołano do Konwentu Collegium Humanum nowym członkom: Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej Anecie Kłopot-Warteckiej, Prezesowi Wielkopolskiej Izby Lekarskiej Dr. Arturowi De Rosier i Dyrektorowi Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach Jackowi Sobczakowi oraz Dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie Markowi Czaplickiemu.

 

Uroczystość inauguracji swoją obecnością uświetnili m.in.: Senator Rzeczypospolitej Polskiej Filip Libicki, Doradca Wojewody Wielkopolskiego Michała Zielińskiego Tomasz Kamiński, Wicestarosta Powiatu Grodziskiego Sławomir Górny, Dyrektor Gabinetu Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka Patryk Pawełczak, Dyrektor Referatu Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Poznaniu Ks. Piotr Małecki reprezentujący Metropolitę Poznańskiego Abp Stanisława Gądeckiego, Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Doradca Służby Działań Zewnętrznych w Brukseli, b. Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Dr hab. Killion Munyama, Prorektor ds. Rozwoju Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu dr Natalia Majchrzak, Prorektor ds. Studiów Stacjonarnych i Niestacjonarnych Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu Dr Lech Drożdżyński, Kanclerz, Założyciel Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu Irena Czyżewska, Wicekanclerz Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu Dr Ewa Mucha-Szajek, Wicekanclerz Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu Renata Glista, Sekretarz Generalny Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk Prof. UAM dr. hab Rafał Dobek, Dyrektor Wydziału Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Liwia Polcyn-Nowak, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej Aneta Kłopot-Wartecka, Sekretarz Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” Aleksandra Cybulska, Dyrektor Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach Jacek Sobczak, Piotr Kuś reprezentujący Organizację Środowiskową AZS Poznań, Prorektor ds. dydaktyki i kształcenia Collegium Humanum mgr Magdalena Szydłowska, Prorektor filii Collegium Humanum w Poznaniu mgr Piotr Dwornicki, MBA, Pełnomocnik ds. Jakości filii Collegium Humanum w Poznaniu Dr Marta Majorczyk i Dyrektor Instytutu Zarządzania filii Collegium Humanum w Poznaniu Dr Filip Szymczak.

 

Wykład inauguracyjny pt. „Współpraca gospodarcza Unii Europejskiej z Unią Afrykańską. Korzyści i straty dla Polski” wygłosił prof. dr hab. Killion Munyama, b. Poseł Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Punktem centralnym uroczystości była Immatrykulacja Studentów I roku, w których imieniu rotę ślubowania na sztandar uczelni złożyli: Aleksandra Maria Drożdż, Daria Skórczyńska, Khrystyna Sherchuk, Michał Lewosiński, Marcel Kondracki, Dominik Andrzejczak, Aleksander Wójcik oraz Marcel Bilski. 

 

Nowych studentów powitał dr Filip Szymczak oraz Sebastian Surmela, Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego w Poznaniu.

 

Uroczystość inauguracji uświetnił Poznański Chór Kameralny Fermata przy Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz pod batutą dr. Mateusza Sibilskiego z pieśniami: Gaude Mater PoloniaBogurodzica Gaudeamus igitur.