Rekrutacja trwa

Uroczyste otwarcie nowej siedziby Filii w Poznaniu

W dniu 14 września br. odbyła się uroczystość otwarcia nowej siedziby Fili w Poznaniu.

 

W uroczystości wziął także udział dr Sławomir Hinc członek Konwentu Rady Konsultacyjnej Biznesu.

Siedziba Filii w Poznaniu znajduje się przy ul. św. Michała 43.

 

– Jestem dumny, że stworzyliśmy ztak wspaniały projekt edukacyjny w Poznaniu, który będzie służyć naszym obecnym i przyszłym studentom. Dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do tego. – powiedział JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki Rektor Collegium Humanum

 

Uroczystości otwarcia siedziby towarzyszył także Dzień Otwarty i spotkania z naszymi wykładowcami oraz z Gośćmi: Panem Dominikiem Górnym (prezenterem, dziennikarzem, poetą, członkiem zarządu Literatów Polskich), mgr. Bartoszem Minge (dyrektorem sprzedaży firmy RAN Logistic) oraz Panią Karoliną Puwałowską (dyrektorem ds. administracji firmy Mercator).

 

W Dniu Otwartym wzięli udział również studenci Filii Collegium Humanum w Poznaniu, którzy podzielili się swoim doświadczeniem studiowania oraz udzielili informacji na temat praktycznej strony życia studenckiego.

 

Collegium Humanum Filia w Poznaniu prowadzi rekrutację na studia licencjackie i magisterskie na kierunkach Zarządzanie i Psychologia oraz na studia podyplomowe, m.in. Master of Business Administration (MBA) i inne. Nasza Uczelnia zapewnia studentom przyjazne warunki studiowania, dostosowujemy się do indywidualnych zainteresowań, przygotowując absolwentów do potrzeb dzisiejszego rynku pracy.