Rekrutacja trwa

Collegium Humanum Logo

Uroczyste wręczenie powołań nowym Członkom Konwentu Collegium Humanum

27 czerwca 2021 r., podczas wielkiej Gali Graduacji Absolwentów Collegium Humanum w Teatrze Muzycznym ROMA w Warszawie, JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki – Rektor Collegium Humanum, powołał nowych członków Konwentu Rady Konsultacyjnej Biznesu Collegium Humanum.

 

Nominacje otrzymali:

  • Przemysław Cichocki, EMBA, DBA, członek zarządu  Powiatu Legionowskiego
  • JM Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, prof. nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski
  • Dr. h. c. prof. RNDr. Michala Tkáč CSc. – Dziekan Podnikovohospodárska fakulta EU v Bratislave so sídlom v Košiciach Visit Kosice Ekonomická univerzita v Bratislave (Słowacja)
  • prof.  Jaroslaw J. Fedorowski, MD, PhD, MBA, FACP, FESC, Prezes Polskiej Federacji Szpitali
  • Piotr Winek, MBA – Założyciel i Prezes Manager Business Hub

 

Zadaniem Konwentu, jako głównego interesariusza zewnętrznego, jest wspieranie rozwoju dydaktycznego, naukowego i organizacyjnego Uczelni, a także kształtowanie programów studiów oraz strategii i rozwoju Collegium Humanum.

 

Nowym Członkom Konwentu serdecznie gratulujemy i dziękujemy za współpracę.

Wypełnij formularz, aby pobrać katalog Collegium Humanum.