Rekrutacja trwa

Uroczystość inauguracji 2022/23 w Teatrze Polskim w Warszawie

W środę 26 października br. w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie odbyła się centralna Uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2022/23 Collegium Humanum. Uroczystość, którą poprowadził red. Zygmunt Chajzer, połączona była z wręczeniem odznaczeń państwowych i okolicznościowych, Medali Sukcesu Collegium Humanum, powołaniem przez JM Rektora prof. dra hab. Pawła Czarneckiego, dr h.c. nowych członków Konwentu – Rady Konsultacyjnej Biznesu, Immatrykulacją studentów, wykładem inauguracyjnym pt. „Perspektywy emerytalne w Polaków” wygłoszonym przez prof. dr hab. Gertrudę Uścińską Prezes ZUS oraz występem artystycznym Grzegorza Hyżego.

 

W Collegium Humanum we wszystkich filiach uczelni na studiach licencjackich i magisterskich kształci się około dwudziestu jeden tysięcy studentów, w tym około sześciu tysięcy obcokrajowców. Pierwszy rok akademicki rozpoczyna siedem tysięcy studentów. To jest dowód na to, że to, co robimy, jest słuszne, bo gdyby nie było słuszne, to nikt by się do nas nie zgłaszał – przywitał zebranych Gości JM Rektor Collegium Humanum prof. dr hab. Paweł Czarnecki, dr h.c.

 

Inaugurację swoją obecnością uświetnił Arcybiskup Metropolita Warszawski JE Kazimierz Kardynał Nycz, który dokonał uroczystego aktu błogosławieństwa. – Kościół szuka płaszczyzn integracji między dziedzinami nauk, żeby dla dobra człowieka osiągnąć maksymalnie tyle, ile się da. Życzę społeczności akademickiej, by szkolnictwo wyższe rozumiało specyfikę nauk humanistycznych, które są potrzebne w sposób użyteczny, inny niż nauki ścisłe, dla rozwoju człowieka i kultury, ponieważ przygotowanie człowieka do sukcesu w życiu to nie tylko przekazanie wiedzy fachowej – zaznaczył JE Arcybiskup Metropolita Warszawski Kazimierz Kardynał Nycz.

 

Dyrektor Generalny Ministerstwa Nauki i Edukacji Sławomir Adamiec w imieniu Ministra Edukacji i Nauki i Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej prof. dra hab. Przemysława Czarnka wręczył dyplom uznania dla JM Rektora Collegium Humanum prof. dra hab. Pawła Czarneckiego dra h.c. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej wręczył odznaczenia państwowe. Uhonorowani zostali: Srebrnym Krzyżem Zasługi Prorektor Filii Collegium Humanum w Rzeszowie prof. Małgorzata Dubis, MBA, Złotym Medalem za Długoletnią Służbę Dyrektor Biblioteki Głównej Collegium Humanum w Warszawie Anna Ćwiek, Medalem Komisji Edukacji Narodowej Prorektor ds. Studenckich i Nauki prof. Arkadiusz Durasiewicz, MBA, DBA, oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej prof. Henryk Pietrzak z Filii Collegium Humanum w Rzeszowie, doradca Ministra Edukacji i Nauki.

 

JM Rektor Collegium Humanum prof. dr hab. Paweł Czarnecki, dr h.c. uroczyście wręczył Medale Sukcesu Collegium Humanum. Odznaczenia otrzymali: Dziekan Podnikovohospodarska Fakulta Kosice, Członek Konwentu Collegium Humanum, dr h.c. prof. RNDr. Michal Tkáč CSc, któremu decyzją Senatu przyznano Złoty Medal Sukcesu Collegium Humanum będący najwyższym wyróżnieniem w podziękowaniu za współpracę i zaangażowanie w rozwój naszej uczelni. Złoty Medal Sukcesu dla Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave odebrał JM Rektor prof. dr hab. nauk. med. Juraj Benca.

 

Podczas uroczystości JM Rektor Collegium Humanum prof. dr hab. Paweł Czarnecki, dr h.c. wręczył również powołania do Konwentu – Rady Konsultacyjnej Biznesu Collegium Humanum nowym członkom. W skład Konwentu Collegium Humanum weszli Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. dr hab. Gertruda Uścińska, Konsul Honorowy Republiki Uzbekistanu i Prezes Zarządu Świat Przesyłek JE Piotr Kocoń, Prezes Grupy Tubądziń Andrzej Wodzyński, Prezydent Pracodawców RP Rafał Baniak, który wygłosił przed zebranymi przemówienie.

 

Jako Pracodawcy RP chcemy wspierać Was w rozwoju i być jego częścią, ponieważ właśnie dzięki synergii działań możemy myśleć o wykształcaniu u studentów takich kompetencji, które będą odpowiadały na wyzwania współczesnej gospodarki. Absolutnie służę swoją osobą i ekspertyzą naszej organizacji, jestem do dyspozycji – podkreślił Prezydent Pracodawców RP Rafał Baniak.

 

Na scenie z wystąpieniem pojawili się również Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Profesor Honorowy Collegium Humanum prof. h.c. dr h.c. Andrzej Kraśnicki, Prorektor ds. Kształcenia i Studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej st. bryg. dr inż. Wojciech Jarosz w zastępstwie za JM nadbryg. dr. inż. Mariusza Feltynowskiego, Rektora Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, członka Konwentu Collegium Humanum, Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Mariola Łodzińska oraz Wiceprezes Zarządu Poczty Polskiej oraz Członek Konwentu Collegium Humanum Wiesław Włodek.

 

Wykład inauguracyjny pt. „Perspektywy emerytalne w Polaków” wygłosiła Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. dr hab. Gertruda Uścińska.

 

Punktem centralnym uroczystości była Immatrykulacja Studentów I roku, w których imieniu rotę ślubowania na sztandar uczelni złożyli: Wiktoria Zakrzewska, Agnieszka Oczykowska, Paulina Książek, Dominika Pieprzowska, Aleksandra Becher, Michał Baranowski, Julia Pietras, Patrycja Banaszek oraz Maciej Kamiński. Po ślubowaniu JM Rektor prof. dr hab. Paweł Czarnecki, dr h.c.  dokonał ich symbolicznego pasowania na studentów Collegium Humanum.

 

Nowych studentów powitał Sebastian Krauz, Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego.

 

Uroczystość inauguracji uświetnił Chór Archikatedry Warszawskiej, z pieśniami: Gaude Mater PoloniaBogurodzica, Magne Operam i Gaudeamus igitur. Inaugurację zwieńczył koncert Grzegorz Hyżego.

Przesłanie z okazji Inauguracji Roku Akademickiego 2022/2023 od Ministra Edukacji i Nauki – Pana Przemysława Czarnka

Dyplom Uznania Ministra Edukacji i Nauki dla prof. dr hab. Pawła Czarneckiego Rektora Collegium Humanum

Podziękowanie od nadbryg. dr inż. Mariusza Feltynowskiego, prof. uczelni za zaproszenie na uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2022/23

Podziękowanie od prof. dr hab. Piotra Borka Rektorka Uniwersytetu Pedagogiczny w Krakowie za zaproszenie na uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2022/23

Podziękowanie od JM Rektora UKSW ks. prof. dr. hab. Ryszarda Czekalskiego za zaproszenie na uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2022/23

Podziękowanie od Nadinsp. Pawła Dzierżaka Komendanta Stołecznego Policji za zaproszenie na uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2022/23

Podziękowanie od dr hab. Pawła Skrzydlewskiego Rektora Akademii Zamojskiej za zaproszenie na uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2022/23

Podziękowanie od Wojewody Podkarpackiego - Pani Ewy Leniart za zaproszenie na uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2022/23

Podziękowanie od Krystyny Wróblewskiej Dyrektor PZPW w Rzeszowie za zaproszenie na uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2022/23

Podziękowanie od Jacka Jaśkowiaka Prezydenta m.st. Poznań za zaproszenie na uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2022/23

Podziękowanie od Wojewody Wielkopolskiego - Michała Zielińskiego za zaproszenie na uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2022/23

Podziękowanie od dr Andrzeja Zduniaka Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu za zaproszenie na uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2022/23

Podziękowanie od Komendant Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie – Pani Insp. dr hab. Iwony Klonowskiej za zaproszenie na Uroczystą Galę Graduacji Absolwentów