Uroczystość inauguracji 2022/23 w Teatrze Polskim w Warszawie

W środę 26 października br. w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie odbyła się centralna Uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2022/23 Collegium Humanum. Uroczystość, którą poprowadził red. Zygmunt Chajzer, połączona była z wręczeniem odznaczeń państwowych i okolicznościowych, Medali Sukcesu Collegium Humanum, wykładem inauguracyjnym pt. „Perspektywy emerytalne w Polaków” wygłoszonym przez prof. dr hab. Gertrudę Uścińską Prezes ZUS oraz występem artystycznym Grzegorza Hyżego.

 

W Collegium Humanum we wszystkich filiach uczelni na studiach licencjackich i magisterskich kształci się około dwudziestu jeden tysięcy studentów, w tym około sześciu tysięcy obcokrajowców. Pierwszy rok akademicki rozpoczyna siedem tysięcy studentów. To jest dowód na to, że to, co robimy, jest słuszne, bo gdyby nie było słuszne, to nikt by się do nas nie zgłaszał – przywitał zebranych Gości JM Rektor Collegium Humanum prof. dr hab. Paweł Czarnecki, dr h.c.

 

Inaugurację swoją obecnością uświetnił Arcybiskup Metropolita Warszawski JE Kazimierz Kardynał Nycz, który dokonał uroczystego aktu błogosławieństwa. – Kościół szuka płaszczyzn integracji między dziedzinami nauk, żeby dla dobra człowieka osiągnąć maksymalnie tyle, ile się da. Życzę społeczności akademickiej, by szkolnictwo wyższe rozumiało specyfikę nauk humanistycznych, które są potrzebne w sposób użyteczny, inny niż nauki ścisłe, dla rozwoju człowieka i kultury, ponieważ przygotowanie człowieka do sukcesu w życiu to nie tylko przekazanie wiedzy fachowej – zaznaczył JE Arcybiskup Metropolita Warszawski Kazimierz Kardynał Nycz.

 

Uhonorowani zostali: Srebrnym Krzyżem Zasługi Prorektor Filii Collegium Humanum w Rzeszowie prof. Małgorzata Dubis, MBA, Złotym Medalem za Długoletnią Służbę Dyrektor Biblioteki Głównej Collegium Humanum w Warszawie Anna Ćwiek, Medalem Komisji Edukacji Narodowej Prorektor ds. Studenckich i Nauki prof. Arkadiusz Durasiewicz, MBA, DBA, oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej prof. Henryk Pietrzak z Filii Collegium Humanum w Rzeszowie, doradca Ministra Edukacji i Nauki.

Wręczono Medale Sukcesu Collegium Humanum. Odznaczenia otrzymali: Dziekan Podnikovohospodarska Fakulta Kosice, Członek Konwentu Collegium Humanum, dr h.c. prof. RNDr. Michal Tkáč CSc, któremu decyzją Senatu przyznano Złoty Medal Sukcesu Collegium Humanum będący najwyższym wyróżnieniem w podziękowaniu za współpracę i zaangażowanie w rozwój naszej uczelni. Złoty Medal Sukcesu dla Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave odebrał JM Rektor prof. dr hab. nauk. med. Juraj Benca.

 

Wręczono również powołania do Konwentu – Rady Konsultacyjnej Biznesu Collegium Humanum nowym członkom. W skład Konwentu Collegium Humanum weszli Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. dr hab. Gertruda Uścińska, Konsul Honorowy Republiki Uzbekistanu i Prezes Zarządu Świat Przesyłek JE Piotr Kocoń, Prezes Grupy Tubądziń Andrzej Wodzyński, Prezydent Pracodawców RP Rafał Baniak, który wygłosił przed zebranymi przemówienie.

 

Jako Pracodawcy RP chcemy wspierać Was w rozwoju i być jego częścią, ponieważ właśnie dzięki synergii działań możemy myśleć o wykształcaniu u studentów takich kompetencji, które będą odpowiadały na wyzwania współczesnej gospodarki. Absolutnie służę swoją osobą i ekspertyzą naszej organizacji, jestem do dyspozycji – podkreślił Prezydent Pracodawców RP Rafał Baniak.

 

Na scenie z wystąpieniem pojawili się również Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Profesor Honorowy Collegium Humanum prof. h.c. dr h.c. Andrzej Kraśnicki, Prorektor ds. Kształcenia i Studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej st. bryg. dr inż. Wojciech Jarosz w zastępstwie za JM nadbryg. dr. inż. Mariusza Feltynowskiego, Rektora Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, członka Konwentu Collegium Humanum, Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Mariola Łodzińska oraz Wiceprezes Zarządu Poczty Polskiej oraz Członek Konwentu Collegium Humanum Wiesław Włodek.

 

Wykład inauguracyjny pt. „Perspektywy emerytalne w Polaków” wygłosiła Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. dr hab. Gertruda Uścińska.

 

Punktem centralnym uroczystości była Immatrykulacja Studentów I roku, w których imieniu rotę ślubowania na sztandar uczelni złożyli: Wiktoria Zakrzewska, Agnieszka Oczykowska, Paulina Książek, Dominika Pieprzowska, Aleksandra Becher, Michał Baranowski, Julia Pietras, Patrycja Banaszek oraz Maciej Kamiński. 

 

Nowych studentów powitał Sebastian Krauz, Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego.

 

Uroczystość inauguracji uświetnił Chór Archikatedry Warszawskiej, z pieśniami: Gaude Mater PoloniaBogurodzica, Magne Operam i Gaudeamus igitur. Inaugurację zwieńczył koncert Grzegorz Hyżego.

Podziękowanie od JM Rektora UKSW ks. prof. dr. hab. Ryszarda Czekalskiego za zaproszenie na uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2022/23

Podziękowanie od Nadinsp. Pawła Dzierżaka Komendanta Stołecznego Policji za zaproszenie na uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2022/23

Podziękowanie od dr hab. Pawła Skrzydlewskiego Rektora Akademii Zamojskiej za zaproszenie na uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2022/23

Podziękowanie od Wojewody Podkarpackiego - Pani Ewy Leniart za zaproszenie na uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2022/23

Podziękowanie od Krystyny Wróblewskiej Dyrektor PZPW w Rzeszowie za zaproszenie na uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2022/23

Podziękowanie od Jacka Jaśkowiaka Prezydenta m.st. Poznań za zaproszenie na uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2022/23

Podziękowanie od Wojewody Wielkopolskiego - Michała Zielińskiego za zaproszenie na uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2022/23

Podziękowanie od dr Andrzeja Zduniaka Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu za zaproszenie na uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2022/23

Podziękowanie od Komendant Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie – Pani Insp. dr hab. Iwony Klonowskiej za zaproszenie na Uroczystą Galę Graduacji Absolwentów

adw. Magdalena Stryja

Doświadczenie Prorektor Adw. Magdaleny Stryi obejmuje współpracę z takimi ośrodkami i instytucjami naukowymi jak Uniwersytet Cambridge, Centre for International Sustainable Development Law, Uniwersytet Śląski, Okręgową Radą Adwokacką w Katowicach czy Naczelną Radą Adwokacką. Od prawie dwóch dekad związana jest ze szkolnictwem wyższym, a przez ostatnie 10 lat także z Polską Adwokaturą. W tym czasie sprawowała m.in. takie funkcje jak: członkini Senatu Uniwersytetu Śląskiego, Rady Wydziału Prawa i Administracji UŚ, Rad Dydaktycznych kierunków: prawo i administracja, przedsiębiorczość. Piastowała dyrektorskie stanowiska w Narodowej Agencji Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności, w Akademii WSB oraz w Uniwersytecie Śląskim. Od ponad 15 lat ściśle współpracuje z mediami najpierw jako rzecznik Wydziału Prawa i Administracji, a następnie jako Rzecznik Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

 

Jest pierwszym w Polsce prawnikiem przyjętym w poczet międzynarodowej organizacji klimatycznej Centre for International Sustainable Development Law, posiadającej status konsultacyjny przy ONZ, w której prym wiedzie Uniwersytet Cambridge. Od 2018 roku przewodnicząca eksperckich sesji oraz członkini Komitetu Programowego największej światowej prawniczej konferencji klimatycznej współorganizowanej przez Uniwersytet Cambridge pt. Climate Law and Governance Day, która była i jest integralną częścią Szczytów Klimatycznych COP24, COP25, COP26, COP27, COP28. W 2020 roku została uhonorowana nagrodą World Legal Specialist Award for Climate Change przyznawaną przez CISDL, a w 2023 uhonorowana tytułem Osobowość Roku Dziennika Zachodniego za działalność charytatywna i społeczną w Gliwicach.

 

Autorka publikacji z zakresu prawa klimatycznego i nowoczesnych technologii w tak renomowanych wydawnictwach jak: Springer, Nomos czy Routledge.

 

Przewodnicząca Komisji Nauki i Rozwoju przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Pełniła także funkcję członkini kolegium dziekańskiego WPIA UŚ czy członkini zespołu prasowego Naczelnej Rady Adwokackiej. Pełnomocnik dziekana oraz rektora w zakresie praktyk studenckich oraz procesów dostosowywania struktur jednostek uniwersytetu do aktualnych przepisów.

 

Dyrektor Międzynarodowego Kongresu Jakości Kształcenia 2022 oraz Międzynarodowego Kongresu Edukacji i Szkolnictwa Zawodowego 2023. Członkini zespołu pierwszego międzynarodowego rankingu nowoczesnej generacji EngiRank2023.

 

Członkini grupy badawczej Just Transition, zespołu naukowego w projekcie unijnym Train in your language: multilingual transnational training in EU civil and commercial law – TRAIL, zespołu badawczego Prawa Pracy I Ubezpieczeń Społecznych w Uniwersytecie Śląskim, członkini uniwersyteckiego zespołu ds utworzenia kierunku studiów Administrowanie Środowiskiem, a także zespołu ds utworzenia studiów podyplomowych CYBER SCIENCE przez Uniwersytet Śląsk, Politechnikę Śląską oraz NASK.

 

Przez lata zasiadała w uniwersyteckich zespołach i komisjach ds. promocji, dostępności, jakości kształcenia czy rankingów. Od ponad 14 lat wykładowczyni prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

Organizatorka lub współorganizatorka blisko 80 międzynarodowych lub ogólnopolskich kongresów, konferencji naukowych; Prelegentka, przewodnicząca paneli eksperckich lub moderatorka sesji w trakcie 70 międzynarodowych lub ogólnopolskich kongresów, konferencji, sympozjów;

 

Organizatorka, współorganizatorka lub główna prowadząca blisko 50 wydarzeń o charakterze charytatywnym, społecznym lub artystycznym w tym główna prowadząca gliwickie Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy WOŚP w latach 2018 – 2024.

dr hab. Paweł Poszytek

Doświadczenie dr hab. Pawła Poszytka obejmuje m.in. piastowanie funkcji profesora wizytującego w Uniwersytecie Stanforda, prorektora ds. strategicznych projektów międzynarodowych w Akademii WSB, dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Erasmus+, członkostwo w Radzie Naukowej International Institute for InterdisciplinaryStudies USA, członkostwo w grupach doradczych i konsultacyjnych przy Komisji Europejskiej, członkostwo zarządu europejskiego stowarzyszenia EALTA działającego na rzecz podnoszenia jakości w testowaniu biegłości językowej, funkcję koordynatora projektów Rady Europy „Country Profile”, eksperta programu Horyzont 2020. Dr hab. Paweł Poszytek jest autorem publikacji m.in. w tak renomowanych wydawnictwach jak Cambridge University Press, Routledge. Pionier w zakresie propagowania w Polsce i w Europie unijnej wizji transformacji szkolnictwa wyższego poprzez sojusze Uniwersytetów Europejskich, a także pionierem w zakresie badań w obszarze dojrzałości cyfrowej polskich, europejskich i amerykańskich przedsiębiorstw.

 

Uhonorowany nagrodami Lidera Innowacji oraz Lidera Inteligentnego Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Organizator lub współorganizator kilkuset wydarzeń naukowych i edukacyjnych o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim. Prelegent w trakcie kilkudziesięciu międzynarodowych konferencji, kongresów, sympozjów.