Rekrutacja trwa

Wizyta JM Rektora w filii Collegium Humanum w Rzeszowie

7 lutego br. JM Rektor Collegium Humanum prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, dr h.c., Konsul Honorowy Republiki Uzbekistanu w RP wizytował filię Collegium Humanum we Rzeszowie.

 

W siedzibie uczelni przy al. Generała Leopolda Okulickiego 10 prof. CH dr Henryk Pietrzak, MBA został powołany na p.o. Prorektora Filii Collegium Humanum w Rzeszowie, mgr Monika Wild-Urbanek na Dyrektora Instytutu Psychologii i Pedagogiki w Filii w Rzeszowie. Mgr Krystyna Wróblewska powołana została na Pełnomocnika Rektora ds. Filii w Rzeszowie, a prof. CH dr Artur, Grzesik, MBA na Pełnomocnika Rektora ds. Projektów.

 

JM Rektor Collegium Humanum prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, dr h.c., Konsul Honorowy Republiki Uzbekistanu w RP spotkał się z wykładowcami oraz pracownikami administracji, a także ze studentami, przedstawicielami Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego.

 

Podczas spotkań z Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie – Zbigniewem Widomski/m oraz Dakerem Al Soorim – Prezesem Zarządu Centrum Medycznego SABAMED, podpisane zostały umowy o współpracy. 

 

Porozumienie z rzeszowskim szpitalem MSWiA umożliwi studentom Collegium Humanum uczestnictwo w projektach prowadzonych w ramach studiów na kierunkach: Psychologia, Pedagogika i Zarządzanie. Nasi studenci będą mogli uczestniczyć w praktykach, szkoleniach, kursach czy konferencjach