fbpx
Logo Collegium Humanum

Rekrutacja trwa

Wizyta w Sejmie RP Studentów Zarządzania Collegium Humanum

W dniu 16 maja studenci kierunku Zarządzania Collegium Humanum gościli z wizytą w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Studenci mieli możliwość zapoznania się ze strukturą organizacyjną oraz zasadami funkcjonowania Sejmu Rzeczypospolitej Polskiejpoznać historię jego powstania i współczesności polskiego parlamentaryzmu oraz zobaczyć z bliska Sejmową Salę Posiedzeń czy Galerię Sejmuw której odbywają się spotkania z dziennikarzami.
 
Wizyta w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej dała niepowtarzalną okazję studentom do zapoznania z praktycznym aspektem funkcjonowania administracji centralnej.
 
Wizyty studyjne to innowacyjna metoda realizacji procesu uczenia się, zwłaszcza na kierunkach studiów o profilu praktycznym, dzięki której w większym stopniu możną połączyć naukę z praktyką stanowiącą nieodłączny element uczenia się. Studenci podczas takich wyjazdów uzupełniają i poszerzają wiedzę akademicką i praktyczną, dzięki czemu zdobywają kompleksowe wykształcenie, obecnie tak bardzo doceniane przez pracodawców.

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
VAT EU PL5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MEiN

tel.: +48 22 487 53 59

Wypełnij formularz, aby pobrać katalog Collegium Humanum.

Akredytacje MNiSW