Rekrutacja trwa

Collegium Humanum Logo

Współpraca Collegium Humanum z Naczelną Izbą Aptekarską

W dniu 6 sierpnia br. w siedzibie Naczelnej Izby Aptekarskiej w Warszawie JM prof. dr. hab. Paweł Czarnecki, MBA, DBA, LL.M, MPH Dr h. c. podpisał porozumienie o współpracy partnerskiej z Naczelną Izbą Aptekarską reprezentowaną przez Prezes – Panią mgr farm. Elżbietę Piotrowską – Rutkowską.

 

Naczelna Izba Aptekarska wraz z okręgowymi izbami aptekarskimi stanowi samorząd zawodu aptekarskiego, a do jej zadań należy m.in. reprezentowanie i obrona interesów zawodu aptekarza, integracja środowiska zawodowego, sprawowanie pieczy i nadzoru nad wykonywaniem zawodu,

 

Na mocy podpisanego porozumienia, Naczelna Izba Aptekarska objęła patronem merytorycznym studia podyplomowe w Collegium Humanum na kierunkach związanych ze zdrowiem:

 

Collegium Humanum utworzyło pierwsze i jedyne prestiżowe studia podyplomowe dla branży farmaceutycznej Master of Business Administration (MBAPharm.) – Pharmaceutical Management. Rekrutacja na nowy rok akademicki trwa do 12 września br.

 

Podpisane porozumienie obejmuje też współpracę na płaszczyznach takich jak m.in. prowadzenie wspólnych projektów badawczych, koordynację badań naukowych, organizację szkoleń, kursów, debat, sympozjów oraz konferencji naukowych, wymianę informacji naukowo-technicznych czy doświadczeń w metodyce nauczania.

Izba Aptekarska CH

Wypełnij formularz, aby pobrać katalog Collegium Humanum.