Rekrutacja trwa

Collegium Humanum Logo

Współpraca Collegium Humanum z NASK S.A.

Igor Granosik, EMBA – Prezes Zarządu NASK S.A. , Robert Baranowski, EMBA – Wiceprezes Zarządu NASK S.A. i JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, DBA, LL.M, Dr h.c. – Rektor Collegium Humanum w dniu 15 października br. w siedzibie NASK S.A. podpisali Umowę Ramową o Współpracy.

 

Świat nowoczesnych technologii zmienia się na naszych oczach. Jeszcze do niedawna branża IT postrzegana była jako mentalnie zamknięta w hermetycznym świecie technologii. Dziś coraz częściej otwiera się na przestrzenie wiedzy i nauki. NASK S.A. jako spółka wywodząca się ze środowiska naukowego (NASK Państwowy Instytut Badawczy) docenia i zna wagę współpracy nauki z biznesem – powiedział Igor Granosik, dodając – od wielu lat świat IT nie zadaje już sobie pytania jak to zrobić ? Teraz szukamy odpowiedzi na pytanie po co i dla kogo ? Świat nauki jest naturalnym miejscem poszukiwania odpowiedzi na te pytania. JM Rektor Collegium Humanum prof. dr hab. Paweł Czarnecki- podkreślił znaczenie zawartej umowy z NASK S.A. w zakresie przystosowywania programów studiów w uczelni do aktualnych oczekiwań na rynku pracy oraz możliwości realizacji studenckich praktyk zawodowych przez studentów uczelni. JM Rektor prof. Paweł Czarnecki szczególnie zaznaczył: Studia MBA z zakresu zarządzania technologiami IT i cyberbezpieczeństwa   w Collegium Humanum, jeśli mają być skuteczną edukacją menedżerską muszę być realizowane w partnerskiej współpracy z liderami w tych branżach. Rozpoczęcie współpracy Collegium Humanum  z NASK  SA, uczyni treści naszych studiów bardziej praktyczne oraz  odpowiadające aktualnym potrzebom rynku.

 

Wypełnij formularz, aby pobrać katalog Collegium Humanum.