Rekrutacja trwa

Współpraca Collegium Humanum z Pocztą Polską S.A.

10 maja br. JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, DBA, LL.M, MPH Dr h. c. Rektor Collegium Humanum podpisał z Wiesławem Włodkiem i Mateuszem Wodejko Wiceprezesami Zarządu Poczty Polskiej S.A. porozumienie o współpracy.

 

Collegium Humanum podpisała porozumienie z Pocztą Polską S.A. dotyczące m.in. realizacji praktyk zawodowych studentów uczelni studentów uczelni w jednostkach organizacyjnych Poczty Polskiej na okres 3 lat.

 

Poczta Polska S.A. – to firma o ponad 460-letniej tradycji, największy operator na rodzimym rynku – zatrudniają ponad 70 000 pracowników, a ich sieć obejmuje 7600 placówek, filii i agencji pocztowych. Jedyny polski lider usług komunikacyjnych, paczkowo – kurierskich i logistycznych oraz narodowy operator pocztowy, z którego korzysta ponad 90% Polaków.

 

– Podpisując porozumienie z Collegium Humanum Poczta Polska chce umożliwić studentom zdobycie pierwszych praktycznych doświadczeń zawodowych. Chcemy uczyć nowych kompetencji, uświadomić jakie są prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy, ale przede wszystkim dać im możliwość wyboru dobrej drogi zawodowej. Jako solidny i odpowiedzialny przedsiębiorca chcemy też nauczyć młodych ludzi dobrych praktyk funkcjonowania w środowisku zawodowym. Wierzę w to, że w Poczcie Polskiej studenci mogą się dużo nauczyć, pracując z nami nawet tylko 3 miesiące – mówi Wiesław Włodek, wiceprezes Poczty Polskiej.

 

– Misją uczelni Collegium Humanum jest tworzenie dla naszych studentów przestrzeni, w której będą poszerzać swoje kompetencji oraz mogli skutecznie zrozumieć i bezproblemowo wcielić w życie zasady panujące na rynku pracy min. poprzez odbywanie praktyk zawodowych. Taką właśnie przestrzeń powstaje w wyniku rozpoczęcia współpracy z Pocztą Polska S. A. Partnerstwo z wymagającą, ale także inspirującą Pocztą Polską S.A., instytucją z bardzo długą historią i tradycją, będącą jednym z największych pracodawców w Polsce o zasięgu ogólnokrajowym, zapewni najwyższą jakość prowadzonej edukacji oraz umożliwi naszym studentom lepszy start przy wyborze właściwej ścieżki zawodowej. Jestem przekonany, że nasza współpraca będzie pełna sukcesów w zakresie wspólnych projektów edukacyjnych.-powiedział JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, Dr h.c. JM Rektor Collegium Humanum.

 

Współpraca z Pocztą Polską S.A. to prestiżowa i praktyczna możliwość poszerzania kompetencji studentów o doświadczenia praktyczne związane z funkcjonowaniem stanowisk menedżerskich jak i specjalistycznych. Mamy nadzieję, że tak ważne partnerstwo umożliwi naszym studentom Collegium Humanum wykorzystanie wiedzy przy wyborze właściwej ścieżki rozwoju zawodowego.

Współpraca Collegium Humanum z Pocztą Polską S.A.