Rekrutacja trwa

Współpraca Collegium Humanum z Podkarpackim Centrum Innowacji w Reszowie.

JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, DBA, LL.M, MPH Dr h.c Rektor Collegium Humanum  w Warszawie podpisał z Panem Jacekiem Kubrakiem Prezesem Zarządu w Podkarpackim Centrum Innowacji z siedzibą w Rzeszowie umowę o partnerskiej współpracy.


Zakres współpracy obejmuje inicjowanie i realizowanie wszelkich form współpracy pomiędzy nauką i biznesem. To m.in. poszukiwanie naukowców i zespołów naukowych do wspólnego działania, prowadzenie platformy ProtoLab dla studentów i młodych naukowców jako miejsca spotkań, a także nauki i eksperymentowania.


Współpraca przewiduje także wzajemną promocję własnych działalności jako podmiotów zaangażowanych w popularyzację wiedzy oraz jej upraktycznianie. To również badanie potencjału współpracy w zakresie badawczo-rozwojowym czy też badań zleconych. a także poszukiwania i oceny projektów B+R na niskich poziomach gotowości technologicznej. Ciekawie zapowiada się wspólne tworzenie innowacyjnych kierunków studiów podyplomowych, które swoją formą odpowiadać będą wymaganiom rynku.


Na zdjęciu Pan Jacek Kubrak Prezes Zarządu w Podkarpackim Centrum Innowacji w Rzeszowie oraz mgr inż.  Michał Jurczyk, MBA, DBA Prorektor ds. Studenckich i Rozwoju z Collegium Humanum w Warszawie oraz Prorektor ds. Filii w Rzeszowie