Rekrutacja trwa

Collegium Humanum Logo

Współpraca Collegium Humanum z Polskim Związkiem Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego

W dniu 15 września br. w siedzibie Collegium Humanum w Warszawie JM prof. dr. hab. Paweł Czarnecki, MBA, DBA, LL.M, MPH Dr h. c. podpisał porozumienie o współpracy partnerskiej z Polskim Związkiem Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – Krajowi Producenci Leków. Organizację reprezentowali: Prezes Zarządu – Pan Krzysztof Kopeć oraz Wiceprezes – Pan Grzegorz Rychwalski.

 

Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego reprezentuje kilkanaście wiodących krajowych producentów leków. PZPPF jest członkiem organizacji zrzeszającej największe firmy produkujące leki generyczne i biotechnologiczne w Europie – Medicines For Europe, a także Konfederacji Lewiatan oraz Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Dodatkowo, współtworzy Krajową Organizację Weryfikacji Autentyczności Leków (KOWAL). Celem organizacji jest działanie na rzecz ochrony praw krajowych producentów leków oraz reprezentowanie zrzeszonych w nim podmiotów wobec organów władzy, administracji rządowej, samorządu terytorialnego, związków zawodowych oraz organów Unii Europejskiej.

 

Na mocy podpisanego porozumienia, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – Krajowi Producenci Leków objął patronem merytorycznym studia podyplomowe w Collegium Humanum na kierunkach związanych ze zdrowiem:

 

Collegium Humanum utworzyło pierwsze i jedyne na rynku, prestiżowe studia podyplomowe dla branży farmaceutycznej Master of Business Administration (MBAPharm.) – Pharmaceutical Management.

 

Podpisane porozumienie obejmuje również wspólne przedsięwzięcia naukowo – badawcze; organizację wykładów, konferencji czy sympozjów naukowych; wymianę kadr naukowych i doświadczeń w metodyce nauczania; organizację praktyk studenckich.

Współpraca Collegium Humanum z Polskim Związkiem Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego

Wypełnij formularz, aby pobrać katalog Collegium Humanum.