Rekrutacja trwa

Współpraca z Apsley Business School|London

Collegium Humanum  Apsley Business School in London rozszerzają zakres Memorandum of Understanding dotyczącym współpracy naukowej, edukacyjnej i badawczej o dalsze kursy oraz szkolenia zagraniczne (study abroad programms). Istotnym obszarem wspólnych działań będzie realizacja studiów podyplomowych: Master of Business Administration (MBA), Doctor of Business Administration (DBA), Master of Law (LL.M.) oraz Master of Science (MSc.).

 

Collegium Humanum w Warszawie  i Apsley Business School w Londynie to liderzy edukacji ustawicznej business executive  m.in.  studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA) dla kadr menedżerskich w Europie Centralnej  realizowanych wspólnie z uczelniami partnerskimi w Polsce, Słowacji, Czechach na Ukrainie oraz Węgrzech.