Rekrutacja trwa

Współpraca z Fundacją Beneficjum

Fundacja Beneficjum z siedzibą w Warszawie skupia osoby, chcące dzielić się dobrem z potrzebującymi.  Dzięki ludziom dobrej woli, darczyńcom i wolontariuszom, działają na rzecz osób chorych, biednych, wykluczonych, ale też dla środowiska — naszego wspólnego domu, zwierząt i w wielu innych obszarach.


Collegium Humanum  aktywnie działa na rzecz osób potrzebujących. Jednym z elementów tych działań jest podpisane  porozumienie o współpracy z warszawską Fundacją Beneficjum.

W ramach podpisanego porozumienia nasza uczelnia oraz Fundacja Beneficjum zobowiązują się wspierać w obszarach:

– aktywizacji studentów w akcje charytatywne oraz wolontaryjne i wspieranie podopiecznych  fundacji Beneficjum,

– projekcie Senior w Potrzebie

– kampaniach społecznych na rzecz osób wykluczonych

– praktykach studenckich (stacjonarnych oraz zdalnych)

– projektach

– targach


i wielu innych działaniach  na rzecz integracji oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspomaganiem rozwoju wspólnot i społeczeństw lokalnych. Umowę ze strony Collegium Humanum Filia w Rzeszowie podpisała Prorektor mgr Izabela Kulaga, MBA. Fundację reprezentowała  Daria Michalik Dyrektor ds. Rozwoju.