Rekrutacja trwa

Współpraca z Fundacją Rudek dla Życia w Rzeszowie

W dniu 13 stycznia br. w siedzibie Collegium Humanum w Rzeszowie Pełnomocnik Rektora ds. Interesariuszy Zewnętrznych, prof. CH dr Henryk Pietrzak, podpisał porozumienie z Fundacją Rudek dla Życia, reprezentowaną przez Andrzeja Rudka, Prezesa Zarządu.

 

Fundacja Rudek dla Życia została powołana w celu organizowania świadczeń rehabilitacyjnych osobom, które wymagają stałej opieki. Od 1 lutego 2019 r. Fundacja prowadzi Rzeszowski Ośrodek Opieki Dziennej, dostosowany do potrzeb osób starszych oraz niepełnosprawnych. Wspiera osoby, które z powodu szeregu barier czy niekorzystnej sytuacji ekonomicznej są wyłączone z możliwości korzystania z podstawowych usług społecznych wpływających na ich rozwój i funkcjonowanie w społeczeństwie.

 

Podczas oficjalnego porozumienia strony zadeklarowały chęć wspierania się fachową radą i działaniami na rzecz realizacji wspólnych przedsięwzięć na rzecz seniorów i osób z

niepełnosprawnościami.