Rekrutacja trwa

Współpraca z Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie.

21 czerwca br. w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie miało miejsce uroczyste podpisanie umowy o współpracę pomiędzy Collegium Humanum reprezentowanym przez JM prof. dr. hab. Paweł Czarnecki, MBA, dr h.c., Konsula Honorowego Republiki Uzbekistanu a Panem Wojciechem Legawcem Dyrektorem MSCZ.

 

Dzięki podpisanej umowie:

– MSCZ obejmuje patronatem merytorycznym studia na kierunku Psychologia

– wspólnie będziemy realizować prace badawczo-rozwojowe

– mamy możliwość organizacji wspólnych szkoleń, kursów, debat czy konferencji naukowych

– studenci Collegium Humanum będą mogli odbywać w szpitalu praktyki studenckie

 

Dyrektor MSCZ Wojciech Legawiec przyjął JM Rektora w historycznej siedzibie administracji szpitala stanowiącej część zespołu szpitalno-parkowego z końca XIX wieku. Podpisanie umowy miało miejsce w bibliotece, której fachowy księgozbiór stanowi ciekawą ilustrację przedwojennego stanu wiedzy medycznej. Następnie JM Rektor został zaproszony do obejrzenia ekspozycji historycznych zdjęć, a także zabytkowych utensyliów szpitalnych. Spotkanie zakończyła prezentacja planów inwestycyjnych MSCZ.