Rekrutacja trwa

Collegium Humanum Logo

Współpraca z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Policji (IPA)

W dniu 24 maja br. w siedzibie Collegium Humanum w Warszawie JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, dr h.c. podpisał porozumienie o współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Policji (International Police Association, IPA), reprezentowanym przez Piotra Wójcika, Prezydenta Sekcji Polskiej IPA, oraz Ewę Dębowską, Sekretarz Generalną Sekcji Polskiej IPA.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji zostało założone w 1950 roku. Obecnie zrzesza niemal 400 tys. osób z 65 krajów. Jest neutralne politycznie, gospodarczo, związkowo i religijnie, a przynależność do niego zobowiązuje do przestrzegania Deklaracji Praw Człowieka określonych w 1948 roku. Celem IPA jest tworzenie więzów autentycznej przyjaźni i koleżeństwa zawodowego pomiędzy osobami zatrudnionymi w służbach policyjnych na całym świecie. Swoje motto „Servo Per Amikeco” (z esperanto: „Służyć poprzez przyjaźń”) IPA realizuje poprzez różnorodne działania i inicjatywy, w tym rozwijając współpracę z wybranymi strukturami. IPA posiada status konsultacyjny Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) i w Radzie Europy. Polska sekcja IPA działa od 2003 roku.

Wypełnij formularz, aby pobrać katalog Collegium Humanum.