Rekrutacja trwa

Współpraca z Ukrainą

4 września br. w  siedzibie Collegium Humanum w Warszawie JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, Dr h.c.  Rektor Collegium Humanum przyjął na roboczym spotkaniu z delagacją przedstawicieli partnerskich uniwersytetów:  Одеська юридична академія i  Міжнародний гуманітарний університет z siedzibą w Odessie na Ukrainie. Współpraca Collegium Humanum z ukraińskimi partnerami w obszarze badań i mobliności akademickiej jest realizacją Strategii rozwoju Collegium Humanum w zakresie interenacjonalizacji i umiędzynarodowienia.

nawiązanie współpracy