Rekrutacja trwa

Współpraca z Uniwersytetem Technicznym

W dniu 14 maja br. w Collegium Humanum-Szkole Głównej Menedżerskiej w Warszawie JM Rektor prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, Dr h.c. podpisał umowę o współpracy naukowej i dydaktycznej z prof. dr. hab. Stanisławem Szabo – Dziekanem Wydziału Lotnictwa Uniwersytetu Technicznego w Koszycach na Słowacji.  W ramach umowy będą realizowane wspólne projekty naukowe i badawcze oraz mobilność kadry naukowo-dydaktycznej i studentów.