Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Studia Podyplomowe

Rekrutacja 2020/2021

 • Rodzaj studiów Podyplomowe
 • Kierunek studiów ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY (STARSZY INSPEKTOR BHP)
 • CZAS TRWANIA 2 SEMESTRY
 • LICZBA ECTS 60
 • LICZBA GODZIN 180

Studia skierowane są do osób związanych z zarządzaniem Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w organizacji lub chcących rozpocząć pracę zawodową w tym zakresie. Przygotowują do pełnienia funkcji starszego inspektora lub specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

Studia poruszają wymagania związane bezpośrednio przepisami polskiego prawa oraz pozwalają pozyskać wiedzę z zakresu norm międzynarodowych dotyczących zarzadzania BHP.

 

Słuchacz tym samym ma możliwość uzyskania uprawnień:

 • Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i BHP wg. ISO 9001 oraz ISO 45001
 • Pełnomocnik najwyższego kierownictwa ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i BHP wg. ISO 9001 oraz ISO 45001

 

Uprawnienia wydawane przez Instytut Kontroli Wewnętrznej, Audytu i Optymalizacji.

 

PROGRAM STUDIÓW

 • Służba BHP w organizacjach
 • Ocena ryzyka zawodowego – warsztaty
 • Ergonomia pracy
 • Fizjologia pracy
 • Analiza zagrożeń na stanowisku pracy
 • Czynniki szkodliwe – metody pomiarowe i analiza
 • Wypadek przy pracy – pierwsza pomoc
 • Przygotowanie pedagogicznej instruktora BHP
 • System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001
 • Ochrona P.POŻ. budynku
 • Ochrona środowiska – wpływ organizacji na środowisko naturalne
 • Warsztat metodyczny instruktora BHP
 • Choroby zawodowe, wypadki przy pracy – analiza, warsztaty

UMIEJĘTNOŚCI

Umiejętności jakie zdobędzie słuchacz pozwolą mu na:
 • prowadzenie szkoleń okresowych dla pracowników z zakresu BHP
 • samodzielną analizę ryzyka na stanowiskach pracy
 • samodzielną ocenę wypadków przy pracy, w drodze z i do pracy
 • analizę czynników szkodliwych
 • analizę wpływu działania organizacji na środowisko naturalne (opłaty emisyjne, pozwolenia wodnoprawne, etc.)
 • pomiar czynników szkodliwych na stanowisku pracy (hałas, zapylenie etc.)
 • ciągły nadzór nad przepisami prawa dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy
 • przygotowanie do pełnienia funkcji pełnomocnika/audytora wewnętrznego ds. zarządzania BHP zgodnie z ISO 45001

ABSOLWENCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMUJĄ

W języku Polskim

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych(zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego – 19 września 2018 r. Poz. 1791)
 • Dyplom uzyskania kwalifikacji starszego inspektora lub specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (zgodnie z wymogami Rozporządzenia z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U z 1997 r., Nr 109, poz. 704 zm., Dz. U. z 2004 r., Nr 246, poz. 2468)).
 • Dyplom wydany przez Partnerów programu o ukończeniu studiów podyplomowych

W języku Angielskim

(fakultatywnie na życzenie)

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r.-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego- 19 wrzesnia 2018 r. Poz. 1791)
 • dyplom wydany przez Partnerów programu o ukończeniu studiów podyplomowych

PROCEDURA PRZYJĘCIA

Wymagane dokumenty:

 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (lub kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzona notarialnie lub przez Collegium Humanum)
 • Curriculum Vitae – (CV musi zawierać klauzulę ” Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))”.
 • wypełniony formularz zgłoszeniowy (do pobrania)

System opłat za studia

Liczba wpłat Wysokość wpłaty
1 wpłata roczna
3800,00 zł
2 wpłaty półroczne
2000,00 zł
4 wpłaty kwartalne
1100,00 zł

Faktury

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o przesłanie danych do faktury oraz potwierdzenia wpłaty na adres e-mail: kwestura@humanum.pl

Kontakt

CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

mgr Aleksandra Nowosad, MBA

Prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego

Czynne:

 • poniedziałek - środa 9:00-17:00 (przerwa 12:30-13:00)
 • czwartek – dzień wewnętrzny
 • piątek - 9:00-17:00 (przerwa 12:30-13:00)

Zachęcamy do zapoznania się z programami umożliwiającymi dofinansowania studiów podyplomowych na atrakcyjnych warunkach finansowych nawet do 100% opłaty za studia.

Dofinansowanie na studia podyplomowe kwalifikacyjne ze środków PARP

Baza usług Rozwojowych i Podmiotowy System Finansowania (PSF)

Więcej informacji na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Dofinansowanie na studia I, II, stopnia, jednolite magisterskie i podyplomowe ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji na stronie: https://www.pfron.org.pl/

Możliwość dofinansowania do 100% na studia podyplomowe, w tym: MBA, DBA, LL.M. Z wnioskiem o dofinansowanie występuje pracodawca.

Więcej informacji na stronie: http://kfs.pl/jak-uzyskac-dofinansowanie/

Nieoprocentowane pożyczki na kursy, studia podyplomowe, staże i praktyki zawodowe udzielane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) poprzez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości (FRP). Ukończenie studiów podyplomowych daje możliwość umorzenia części pożyczki.

Więcej informacji na stronie https://open.frp.pl/

Dofinansowanie na studia podyplomowe do kwoty 4000,00 zł mogą uzyskać osoby zarejestrowane jako bezrobotne powyżej 45. roku życia. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych oraz do osób powyżej 45. roku życia.

Więcej informacji na stronie https://www.up.warszawa.pl/index.php/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-aktywizacji-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/finansowanie-studiow-podyplomowych

Poznaj inne kierunki

Previous
Next

REKRUTACJA

+48 608 800 591

+48 736 229 166

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
VAT EU PL5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW

Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione w obrębie domeny humanum.pl objęte są prawami autorskimi i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.