Rekrutacja trwa

Marketing

Studia I stopnia

 • Rodzaj studiów Studia I stopnia
 • Kierunek studiów Zarządzanie
 • Tryb studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas trwania 3 lata (6 semestrów)
Specjalność Marketing ma na celu przygotowanie specjalistów w zakresie prowadzenia działalności marketingowej, w szczególności działań ze sfery badań rynku, komunikacji rynkowej, budowania relacji z klientami, sprzedaży, PR, budowania wizerunku, zarządzania marką, wykorzystania nowoczesnych technologii w biznesie. Marketing to interdyscyplinarny obszar wiedzy i aktywności praktycznej. Czerpie i wykorzystuje doświadczenia psychologii, socjologii, ekonomii, statystyki, rachunkowości, finansów, etnografii czy nawet filozofii. Specjalność ta określa metody projektowania poszczególnych faz działań promocyjnych w biznesie na przykładzie realizacji przygotowania i wdrażania kampanii marketingowych.

Marketing – jest to nauka i sztuka badania, tworzenia i oferowania z zyskiem produktów posiadających wartość dla klienta w celu zaspokojenia potrzeb rynku docelowego. Określa, które segmenty rynku, przedsiębiorstwo może najlepiej zaspokoić oraz projektuje i promuje produkty i usługi.

Partner studiów

Zagadnienia omawiane podczas studiów

Marketing w e-biznesie

Zintegrowana komunikacja marketingowa

Public relations

e-komunikacja i social media

Planowanie marketingowe

Kreowanie marki

Absolwenci będą posiadać niezbędną wiedzę
i praktyczne umiejętności z zakresu:

Najnowszych trendów w marketingu

Wdrażania metod marketingowych

Skutecznej komunikacji z rynkiem i wyszukiwania rynków zbytu

Przewidywania i tworzenia potrzeb konsumentów

Kształtowania i planowania polityki cenowej

Wyboru i tworzenia efektywnej strategii marketingowej

Budowania wizerunku przedsiębiorstwa, marki, instytucji

Prowadzenia efektywnych negocjacji i mediacji

Perspektywy zatrudnienia

 • W firmach odpowiedzialnych za produkcję, usługi, sprzedaż
 • Na stanowiskach: dyrektorów ds. marketingu, zarządzania marką
 • Menedżer produktu
 • Marketingu internetowego i retail
 • Na stanowisku menedżer projektów
 • W domach mediowych, agencjach marketingowych i PR
 • W instytucjach finansowych
 • Własna działalność gospodarcza świadcząca usługi handlowe
 • Menedżer ds. sprzedaży eksportowej
 • Koordynator ds. marketingu

Opłaty

Studia stacjonarne i niestacjonarne

STUDIUJ OD

490


w miesięcznych 10 ratach

PROCEDURA PRZYJĘCIA

KROK 1 - ZAREJESTRUJ SIĘ W REKRUTACJI ONLINE

KROK 2 - Postępuj zgodnie z instrukcją przesłaną mailem

Opłaty administracyjne:

 • opłata rekrutacyjna – 85 zł
 • opłata za legitymację studencką – 22 zł
 • opłata wpisowa – 200 zł

Wpisowe 0 zł do 29 lutego

LUB WYKUP PAKIET PREMIUM STUDENT* – 490zł

Wpłaty należy dokonać na swój indywidualny rachunek bankowy, który znajduje się w treści UMOWY O STUDIOWANIU (otrzymują ją Państwo po rejestracji online).

W tytule przelewu prosimy o podanie swojego numeru PESEL.

Rekrutacja na studia licencjackie i magisterskie