Rekrutacja trwa

Collegium Humanum Logo

Zarządzanie bezpieczeństwem i cyberbezpieczeństwem

Studia I stopnia

 • Rodzaj studiów Studia I stopnia
 • Kierunek studiów Zarządzanie
 • Tryb studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas trwania 3 lata (6 semestrów)
Specjalność przygotowuje do pracy w innowacyjnej gospodarce opartej na wiedzy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni. Dzięki specjalności poznasz standardy zarządzania procesami IT, zasady zarządzania ryzykiem IT i cyberbezpieczeństwa, oraz prawne aspekty związane z funkcjonowaniem IT. Absolwent potrafi zarządzać systemami bezpieczeństwa. Potrafi ocenić stopień zapewnienia bezpieczeństwa osobowego i fizycznego infrastruktury teleinformatycznej oraz zarządzać obsługą incydentów bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa. Realizacja procesu kształcenia na specjalności będzie wspierana przez podmioty zewnętrzne związane z cybeberbezpieczeństwem.

Zagadnienia omawiane podczas studiów

Systemy zarządzania bezpieczeństwem

Bezpieczeństwo informacji

RODO

Cyber Security Leadership

Zarządzanie bezpieczeństwem

Kontrola i audyt IT

Absolwenci będą posiadać niezbędną wiedzę
i praktyczne umiejętności z zakresu:

kwalifikacje menedżera w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni

Menedżera służb bezpieczeństwa informatycznego w instytucjach publicznych

Specjalista ochrony informacji wrażliwej

Funkcjonariusza ds. cyberbezpieczeństwa

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 • stanowiska menedżerskie w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni
 • menedżerowie służb bezpieczeństwa informatycznego
 • specjaliści ochrony informacji wrażliwej.
 • Organy administracji publicznej zajmujące się przetwarzaniem informacji
 • Przedsiębiorstwa
 • Firmy konsultingowe

Opłaty

Studia stacjonarne i niestacjonarne

STUDIUJ OD

490


w miesięcznych 10 ratach

PROCEDURA PRZYJĘCIA

KROK 1 - ZAREJESTRUJ SIĘ W REKRUTACJI ONLINE

KROK 2 - Postępuj zgodnie z instrukcją przesłaną mailem

Opłaty administracyjne:

 • opłata rekrutacyjna – 85 zł
 • opłata za legitymację studencką – 22 zł
 • opłata wpisowa – 200 zł

Wpisowe 0 zł do 30 września

LUB WYKUP PAKIET PREMIUM STUDENT* – 490zł

Wpłaty należy dokonać na swój indywidualny rachunek bankowy, który znajduje się w treści UMOWY O STUDIOWANIU (otrzymują ją Państwo po rejestracji online).

W tytule przelewu prosimy o podanie swojego numeru PESEL.

Rekrutacja na studia licencjackie i magisterskie

Akredytacje MNiSW

Akredytacje i Decyzje MEiN